Master of Computer Science

The University of Melbourne
Cao học
Bậc học
24 Tháng
Thời lượng
3 - 7
Kỳ nhập học (tháng)
$44,736
Học phí
1
Học xá

Đại học Melbourne là trường đại học nghiên cứu công lập ở Melbourne, Úc. Được thành lập vào năm 1853, trường là cơ sở giáo dục đại học lâu đời thứ hai tại Úc và lâu đời nhất tại tiểu bang Victoria. Đại học Melbourne luôn đứng đầu trong số các trường đại học tốt nhất tại Úc và trong nhóm các trường đại học tốt trên thế giới, đặc biệt là trong các ngành khoa học sinh học, y khoa và công nghệ thông tin.

 

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Thạc sĩ Khoa học Máy tính sẽ cung cấp cho bạn một nền tảng kiến ​​thức cấp cao để theo kịp những tiến bộ này, với các kỹ năng chuyên môn trong ít nhất một lĩnh vực của hệ thống kiến ​​thức, ngôn ngữ lập trình và điện toán phân tán, hệ thống thông tin, toán học / thống kê, thông tin không gian khoa học hoặc ngôn ngữ học.
 

2. Cấu trúc khóa học:

FIRST 100 POINTS:
+Core

 • Research Methods
 • +Foundation
  Học sinh chọn ít nhất hai môn học

 • Distributed Systems
 • Declarative Programming
 • Introduction to Machine Learning
 • AI Planning for Autonomy
 • Foundations of Spatial Information
 • Evaluating the User Experience
 • Elective
 • Học sinh chọn 4 môn học:

 • Algorithms for Bioinformatics
 • Computational Genomics
 • Mobile Computing Systems Programming
 • Distributed Algorithms
 • Cluster and Cloud Computing
 • Parallel and Multicore Computing
 • Natural Language Processing
 • Programming Language Implementation
 • Advanced Database Systems
 • Statistical Machine Learning
 • Advanced Theoretical Computer Science
 • Security Analytics
 • Web Security
 • Advanced Algorithms and Data Structures
 • Computational Modelling and Simulation
 • Information Visualisation
 • Spatial Data Infrastructure
 • Spatial Databases
 • Designing Novel Interactions
 • Information Architecture
 • Fieldwork for Design
 • Social Computing
 • Introduction to Quantum Computing
 • Modelling Complex Software Systems
 • Security & Software Testing
 • High Integrity Systems Engineering
 • SECOND 100 POINTS
  Core

 • Computer Science Research Project Part 1
 • Computer Science Research Project Part 2
 • Computer Science Research Project Part 3
 • Computer Science Research Project Part 4 •  
 •  

3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 3,7 hàng năm

4. Học phí: $A 44,736/năm

5. Xếp hạng theo chuyên ngành: Xếp hạng 32 thế giới về Khoa học Máy Tính.


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Học bổng

Bachelor of Commerce Global Scholarship
Science Graduate Scholarship (International)
Science Graduate Scholarship
Melbourne School of Engineering Scholarship
Melbourne School of Engineering Scholarship
Melbourne International Undergraduate Scholarship
Melbourne Graduate Scholarship
Melbourne International Undergraduate Scholarship
Melbourne School of Engineering Foundation Scholarship