Monash University

Đại học Monash được thành lập vào năm 1958 và là một trong các trường đại học thuộc nhóm Group of Eight danh tiếng. Trường hoạt động trong 6 địa điểm khác nhau ở Victoria, với các cơ sở tại Berwick, Caulfield, Peninsula, Clayton, Gippsland và Parkville. Trường là nơi có Trường Luật và Bảo tàng nghệ thuật trong nhà tại Clayton.

58
Xếp hạng
Ký túc xá

Lý do hàng đầu để học ở đây

_Danh tiếng vượt trội (Thuộc Group of Eight Úc)

_Hạ tầng cơ sở và trang thiết bị tối tân và Nghiên cứu có ảnh hưởng lớn _Bằng cấp quốc tế

_Cơ hội chuyển tiếp

_ Cơ hội nghề nghiệp cao

_Top 7 thế giới Pharmacy and Pharmaceutical Sciences

_Top 3 thế giới Pharmacy and pharmacology

_Trường Đại học tốt nhất Úc về engineering & technology

Khóa học

Kinh doanh ( 48 )
Y dược ( 44 )

Tìm kiếm học bổng

Faculty Grant for high- achieving students -  Information Technology
Faculty Grants for high- achieving students -Engineering
Faculty Grants for high- achieving students - Education
Faculty Grants for high- achieving students -  Art, Humanity & Social Science
Faculty Grants for high- achieving students -  Art, Design and Architecture
Monash International Merit Scholarship
Monash International Leadership Scholarship
Global Academic Excellence Scholarship
Faculty Grants for high- achieving students -  Monash Business School
Faculty Grant for high- achieving students -  Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Faculty Grant for high- achieving students -  Medicine, Nursing and Health Sciences
Engineering International  Undergraduate Excellence Scholarship
Faculty Grants for high- achieving students -Engineering
Faculty Grant for high- achieving students - Sciences
Faculty Grant for high- achieving students - Sciences
Faculty Grant for high- achieving students -  Law

Bộ sưu tập

Lời chứng thực