Hiển thị 93 Kết quả
Tìm kiếm: Quản trị Nhà hàng - Khách sạn
English Language Program (ELP)

Blue Mountains International Hotel Management School

4,150 AUD

66,400,000 VND

Tiếng Anh
tháng 4 tháng 7 tháng 10
8,947 AUD

143,152,000 VND

Cao đẳng
tháng 1 tháng 7
9,066 AUD

145,056,000 VND

Cao đẳng
tháng 1 tháng 7
12,428 AUD

198,848,000 VND

Đại học
tháng 1 tháng 7
Certificate IV in Patisserie

Le Cordon Bleu Adelaide

12,428 AUD

198,848,000 VND

Đại học
tháng 1 tháng 7
Diploma of Hospitality Management

Victoria University Melbourne

12,600 AUD

201,600,000 VND

Cao đẳng
tháng 2 tháng 7
13,560 AUD

216,960,000 VND

Cao học
tháng 3 tháng 7
16,810 AUD

268,960,000 VND

Cao đẳng
tháng 2 tháng 7 tháng 11
16,810 AUD

268,960,000 VND

Đại học
tháng 2 tháng 7 tháng 11
16,810 AUD

268,960,000 VND

Cao đẳng
tháng 2 tháng 7 tháng 11
16,959 AUD

271,344,000 VND

Cao đẳng
tháng 1 tháng 7
Diploma of Early Childhood Education and Care

Academia International Melbourne

20,000 AUD

320,000,000 VND

Cao đẳng
tháng 1 tháng 4 tháng 7 tháng 10
Diploma of Early Childhood Education and Care

Academia International Melbourne

20,000 AUD

320,000,000 VND

Cao đẳng
tháng 1 tháng 4 tháng 7 tháng 10
20,400 AUD

326,400,000 VND

Cao đẳng
tháng 1 tháng 4 tháng 7 tháng 10
20,400 AUD

326,400,000 VND

Cao đẳng
tháng 1 tháng 4 tháng 7 tháng 10