Master of Engineering (Software)

The University of Melbourne
Cao học
Bậc học
36 Tháng
Thời lượng
2 - 7
Kỳ nhập học (tháng)
$44,736
Học phí
1
Học xá

Đại học Melbourne là trường đại học nghiên cứu công lập ở Melbourne, Úc. Được thành lập vào năm 1853, trường là cơ sở giáo dục đại học lâu đời thứ hai tại Úc và lâu đời nhất tại tiểu bang Victoria. Đại học Melbourne luôn đứng đầu trong số các trường đại học tốt nhất tại Úc và trong nhóm các trường đại học tốt trên thế giới, đặc biệt là trong các ngành khoa học sinh học, y khoa và công nghệ thông tin.

 

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học:

Khi tham gia kháo học, bạn sẽ được chuyển đổi công việc kinh doanh, sức khỏe và giao tiếp trong tương lai. Ngoài ra, bạn còn có thể tìm hiểu thực tiễn tốt nhất cho mọi giai đoạn của chu trình phát triển phần mềm từ thiết kế và kỹ thuật để triển khai.
 

2. Cấu trúc khóa học:

First 100 points:
+Core

 • Database Systems
 • Models of Computation
 • Software Modelling and Design
 • Object Oriented Software Development
 • Computer Systems
 • +Selective

 • Critical Communication for Engineers
 • Creating Innovative Engineering
 • Creating Innovative Professionals
 • Algorithms and Data Structures
 • Design of Algorithms
 • Algorithms and Complexity

 • Second 100 points:
  +Core

 • Masters Software Engineering Project
 • Security & Software Testing
 • Software Requirements Analysis
 • Software Processes and Management

 • +Computing and Information Systems electives

 • Graphics and Interaction
 • Declarative Programming
 • IT Project
 • Computer Systems
 • Artificial Intelligence
 • Machine Learning

 • +Computing and Information Systems advanced electives

 • Algorithms for Bioinformatics
 • Distributed Systems
 • Computational Genomics
 • Mobile Computing Systems Programming
 • Distributed Algorithms
 • Cluster and Cloud Computing
 • Parallel and Multicore Computing
 • Natural Language Processing
 • Cryptography and Security
 • Research Methods
 • Programming Language Implementation
 • Declarative Programming
 • Introduction to Machine Learning
 • Advanced Database Systems
 • AI Planning for Autonomy
 • Stream Computing and Applications
 • Advanced Theoretical Computer Science
 • Advanced Algorithms and Data Structures
 • Internship
 • Leadership for Innovation
 • Third 100 points:
  + Core
 • Software Design and Architecture
 • High Integrity Systems Engineering
 • Modelling Complex Software Systems
 • Economic Analysis for Engineers
 • Strategy Execution for Engineers

 • +Project

 • Masters Advanced Software Project

 • +Computing and Information Systems advanced electives

 • Algorithms for Bioinformatics
 • Distributed Systems
 • Computational Genomics
 • Mobile Computing Systems Programming
 • Distributed Algorithms
 • Cluster and Cloud Computing
 • Parallel and Multicore Computing
 • Natural Language Processing
 • Cryptography and Security
 • Research Methods
 • Programming Language Implementation
 • Declarative Programming
 • Introduction to Machine Learning
 • Advanced Database Systems
 • AI Planning for Autonomy
 • Stream Computing and Applications
 • Advanced Theoretical Computer Science
 • Advanced Algorithms and Data Structures
 • Internship
 • Leadership for Innovation


 •  

3. Tháng có kỳ nhập học: Tháng 2,7 hàng năm

4. Học Phí: $A 44,736/năm

5. Xếp hạng theo chuyên ngành:Xếp hạng 40 thế giới về Kĩ thuật.


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Học bổng

Bachelor of Commerce Global Scholarship
Science Graduate Scholarship (International)
Science Graduate Scholarship
Melbourne School of Engineering Scholarship
Melbourne School of Engineering Scholarship
Melbourne International Undergraduate Scholarship
Melbourne Graduate Scholarship
Melbourne International Undergraduate Scholarship
Melbourne School of Engineering Foundation Scholarship