Diploma of Information Technology

RMIT University
Cao đẳng
Bậc học
12 Tháng
Thời lượng
2 - 7
Kỳ nhập học (tháng)
$21,000
Học phí
1
Học xá

Đại học RMIT sở hữu danh tiếng quốc tế và là một trong những cơ sở giáo dục bậc cao đầu tiên của Úc. RMIT cung cấp nền giáo dục xuất sắc trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn và đào tạo nghề, trong nghiên cứu ứng dụng, tham gia giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp và cộng đồng. Đại học RMIT mang đến các chương trình học về kinh doanh, công nghệ, truyền thông, thiết kế, thời trang và ngôn ngữ. RMIT tự hào về sự đa dạng của các hoạt động ngoại khóa nhằm khuyến khích sinh viên tạo nên sự đột phá mới trong lĩnh vực mà họ quan tâm.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học Thông qua khóa học này, học viên sẽ phát triển kiến thức CNTT chuyên ngành về lập trình, phát triển web - như hệ thống quản lý nội dung và PHP - hệ điều hành, mạng, mô hình hóa và triển khai cơ sở dữ liệu. Học viên sẽ được hướng dẫn bởi các giáo viên giàu kinh nghiệm có nhiều kinh nghiệm trong ngành CNTT để phát triển danh mục dự án được thiết kế để giúp khởi động sự nghiệp trong CNTT

2. Cấu trúc khóa học

 • Develop workplace policy and procedures for sustainability (BSBSUS501)
 • Ensure a safe workplace (BSBWHS501)
 • Gather data to identify business requirements (ICTICT509)
 • Match ICT needs with the strategic direction of the organisation (ICTICT517)
 • Determine best-fit topology for a local network (ICTNWK516)
 • Determine best-fit topology for a wide area network (ICTNWK517)
 • Design, build and test a network server (ICTNWK505)
 • Develop advanced mobile multi-touch applications (ICTPRG601)
 • Model data objects (ICTSAD501)
 • Install and upgrade operating systems (ICTSAS518)
 • Create a markup language document to specification (ICTWEB429)
 • Develop complex cascading style sheets (ICTWEB506)
 • Produce basic client-side script for dynamic web pages (ICTWEB411)
 • Customise a complex ICT content management system (ICTWEB507)
 • Build a dynamic website (ICTWEB501)
 • Manage ICT projects (ICTPMG501)
 • Design a database (ICTDBS502)
 • Use structured query language (ICTPRG425)
 • Apply introductory object-oriented language skills (ICTPRG430)
 • Integrate database with a website (ICTDBS504)

 • 3. Kỳ nhập học: tháng 2,7 hàng năm

  4. Học phí: 21,000AUD/năm

  5. Xếp hạng: N/A
  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng

  Academic Excellence Scholarships for Southeast Asia
  STEMM Merit Scholarships for Southeast Asia
  International Engineering and Technology Dual Campus Relocation Grant
  RMIT Vietnam Alumni Postgraduate Scholarship