Master of Science in Engineering Management

The University of Kansas Lawrence
Cao học
Bậc học
24 Tháng
Thời lượng
1 - 8
Kỳ nhập học (tháng)
$1,018
Học phí
2
Học xá

Đại học Kansas là trường đại học hàng đầu của bang Pennsylvania và là một trong số 65 thành viên của Hiệp hội các trường đại học danh tiếng của Mỹ (AAU). Trường không ngừng kiếm được thứ hạng cao cho các học giả và được công nhận là một trường đại học nghiên cứu hàng đầu. Trường với môi trường quốc tế trải rộng trên toàn cầu và hơn 150 năm truyền thống và đào tạo sẽ cam kết để tạo ra những sinh viên hàng đầu cho một thế giới tốt đẹp hơn.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Chương trình cung cấp giáo dục sau đại học cho các nhà quản lý kỹ thuật từ kỹ thuật, khoa học, toán học và khoa học máy tính. Sinh viên tốt nghiệp khóa học là những người quản lý hiệu quả trong các tổ chức dựa trên công nghệ và có khả năng thúc đẩy các hoạt động kinh doanh cho các doanh nghiệp mới tốt hơn.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Statistical Analysis and Prediction of Engineering Systems
 • Finance for Engineers
 • Personal Development for the Engineering Manager
 • Strategic Analysis of Technology Projects (prerequisite: EMGT 806)
 • Case Studies in Engineering Management (prerequisite: complete 21 credits hours)
 • Select one of the following for Core Quantitative Course Requirement:
 • Applications of Quantitative Analysis in Decision Making
 • Engineering Systems Simulation
 • Select one of the following for Core Project Management Course Requirement:
 • Design Project Management in Professional Practice
 • Management of Internal Engineering Projects
 • + Required Electives (6 credits)
 • Finance for Engineers
 • Personal Development for the Engineering Manager
 • Strategic Analysis of Technology Projects (prerequisite: EMGT 806)
 • Select one of the following for Core Quantitative Course Requirement:
 • Applications of Quantitative Analysis in Decision Making
 • Engineering Systems Simulation
 • Select one of the following for Core Project Management/Leadership Course Requirement:
 • Management Theory and Practice for Engineering Managers
 • Leadership Techniques and Methods for the Engineering Manager
 • Select one of the following for Core Project Management Course Requirement:
 • Design Project Management in Professional Practice
 • Management of Internal Engineering Projects
 • Case Studies in Project Management
 • Management Theory and Practice for Engineering Managers
 • Statistical Analysis and Prediction of Engineering Systems
 • Technological Forecasting and Assessment
 • Business Development and Marketing of Professional Services
 • Management of Innovation
 • Labor and Employee Relations for the Engineering Manager
 • Quality Management
 • Law and the Design Professional
 • Leadership Techniques and Methods for the Engineering Manager
 • Business Relationships and Selling Skills
 • Energy Management
 • Mathematics for the Engineering Manager
 • Advanced Mathematics for the Engineering Manager
 • Product Marketing for Engineering Managers
 • Systems Approach to Engineering
 • Environmental Issues for Engineering Managers
 • Special Problems in Engineering Management
 • Manufacturing Systems Integration
 • Advanced Operations Management

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 1,8 hàng năm

  4. Học phí: 1,017.9 USD/tín chỉ

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành:


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng