Master of Engineering (Telecommunication and Network Engineering)

RMIT University
Cao học
Bậc học
24 Tháng
Thời lượng
2 - 7
Kỳ nhập học (tháng)
$37,440
Học phí
1
Học xá

Đại học RMIT sở hữu danh tiếng quốc tế và là một trong những cơ sở giáo dục bậc cao đầu tiên của Úc. RMIT cung cấp nền giáo dục xuất sắc trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn và đào tạo nghề, trong nghiên cứu ứng dụng, tham gia giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp và cộng đồng. Đại học RMIT mang đến các chương trình học về kinh doanh, công nghệ, truyền thông, thiết kế, thời trang và ngôn ngữ. RMIT tự hào về sự đa dạng của các hoạt động ngoại khóa nhằm khuyến khích sinh viên tạo nên sự đột phá mới trong lĩnh vực mà họ quan tâm.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Học viên sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng của mình trong việc phân tích, thiết kế, triển khai và vận hành các mạng Internet-of-Things, hệ thống / thiết bị viễn thông và kiến trúc, ứng dụng và dịch vụ mạng. Nâng cao kỹ năng chuyên môn của học viên trong nghiên cứu bằng cách thực hiện một dự án nghiên cứu lớn trong năm cuối cùng của học viên và học các kỹ năng chuyển nhượng mới
 

2. Cấu trúc khóa học:

Y1

 • Professional Engineering Project Part A
 • Professional Engineering Project Part B
 • Project Preparation, Planning and Problem Solving
 • Digital Signal Processing
 • Optical Fibre Systems and Networks PG
 • Antennas for Mobile and Satellite Communications PG
 • Optical Fibre Technology PG
 • Satellite Communication Systems Engineering PG
 • Mobile and Personal Commun Systems Engineering PG
 • Network Access Systems (PG)
 • Network Services and Internet Applications (PG)
 • Network Engineering
 • Enterprise and Cloud Networks
 • Network Management and Software Defined Networks
 • RF and Microwave Circuits
 • Radar Systems
 • Network Design and Performance
 • Wireless Sensor Networks and the Internet of Things
 • Advanced Network Engineering
 • Computer and Network Security
 • Professional Experience Postgraduate
 • Digital Signal Processing
 • Optical Fibre Systems and Networks PG
 • Antennas for Mobile and Satellite Communications PG
 • Optical Fibre Technology PG
 • Satellite Communication Systems Engineering PG
 • Mobile and Personal Commun Systems Engineering PG
 • Network Access Systems (PG)
 • Network Services and Internet Applications (PG)
 • Image Systems Engineering
 • Real Time Systems Design
 • Advanced Control Systems (PG)
 • Audio Engineering (PG)
 • Sensors and Measurement Technologies
 • Circuit and System Simulation (PG)
 • Digital System Design (PG)
 • MicroNanoSystems, MEMS, and NEMS
 • Semiconductor Device Fabrication
 • Electronic Materials
 • Real Time Estimation and Control
 • Network Engineering
 • Enterprise and Cloud Networks
 • Network Management and Software Defined Networks
 • Design With Hardware Description Languages
 • RF and Microwave Circuits
 • Radar Systems
 • Network Design and Performance
 • Renewable Electrical Energy Systems
 • Electrical Energy Conversion
 • Wireless Sensor Networks and the Internet of Things
 • Advanced Network Engineering
 • Electronic Systems for Automotive Applications
 • Mobile Computing
 • Computer and Network Security
 • Applied Analytics
 • Professional Experience Postgraduate
 • Y2

 • Research Project
 • Research Project Part 1
 • Research Project Part 2
 • Digital Signal Processing
 • Optical Fibre Systems and Networks PG
 • Antennas for Mobile and Satellite Communications PG
 • Optical Fibre Technology PG
 • Satellite Communication Systems Engineering PG
 • Mobile and Personal Commun Systems Engineering PG
 • Network Access Systems (PG)
 • Network Services and Internet Applications (PG)
 • Network Engineering
 • Enterprise and Cloud Networks
 • Network Management and Software Defined Networks
 • RF and Microwave Circuits
 • Radar Systems
 • Wireless Sensor Networks and the Internet of Things
 • Advanced Network Engineering
 • Computer and Network Security
 • Network Design and Performance
 • Professional Experience Postgraduate
 • Professional Engineering Advanced Project Part A
 • Professional Engineering Advanced Project Part B
 • Digital Signal Processing
 • Optical Fibre Systems and Networks PG
 • Antennas for Mobile and Satellite Communications PG
 • Optical Fibre Technology PG
 • Satellite Communication Systems Engineering PG
 • Mobile and Personal Commun Systems Engineering PG
 • Network Access Systems (PG)
 • Network Services and Internet Applications (PG)
 • Network Engineering
 • Enterprise and Cloud Networks
 • Network Management and Software Defined Networks
 • RF and Microwave Circuits
 • Radar Systems
 • Wireless Sensor Networks and the Internet of Things
 • Advanced Network Engineering
 • Computer and Network Security
 • Network Design and Performance
 • Professional Experience Postgraduate


 •  

3. Kỳ nhập học: tháng 2,7 hàng năm

4. Học phí: 37,440AUD/năm

5. Xếp hạng: Top 125 ngành Kỹ thuật trên toàn cầu


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Học bổng

Academic Excellence Scholarships for Southeast Asia
STEMM Merit Scholarships for Southeast Asia
International Engineering and Technology Dual Campus Relocation Grant
RMIT Vietnam Alumni Postgraduate Scholarship