Master of Engineering (ME) in Aerospace Engineering

The University of Kansas Lawrence
Cao học
Bậc học
12 Tháng
Thời lượng
1 - 5
Kỳ nhập học (tháng)
$998
Học phí
1
Học xá

Đại học Kansas là trường đại học hàng đầu của bang Pennsylvania và là một trong số 65 thành viên của Hiệp hội các trường đại học danh tiếng của Mỹ (AAU). Trường không ngừng kiếm được thứ hạng cao cho các học giả và được công nhận là một trường đại học nghiên cứu hàng đầu. Trường với môi trường quốc tế trải rộng trên toàn cầu và hơn 150 năm truyền thống và đào tạo sẽ cam kết để tạo ra những sinh viên hàng đầu cho một thế giới tốt đẹp hơn.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật trong Kỹ thuật hàng không vũ trụ (MEAE) là một chương trình nhấn mạnh các kỹ năng và quy trình thiết kế và quản lý hệ thống. Chương trình MEAE yêu cầu tổng cộng 30 tín chỉ của khóa học sau đại học.

2. Cấu trúc khóa học:

 • - Chương trình Thạc sĩ Khoa học (M.S.) trong Kỹ thuật hàng không vũ trụ (AE) có 2 tùy chọn.
 • +Tùy chọn Luận án yêu cầu tối thiểu 30 giờ tín dụng của công việc sau đại học. Các khóa học bao gồm 3 giờ toán học và 6 giờ khi hoàn thành một luận án.
 • +Tùy chọn dự án yêu cầu tối thiểu 30 giờ làm việc sau đại học. Khóa học bao gồm 3 giờ toán học, 24 giờ các khóa học khác và ít nhất 3 giờ để hoàn thành một dự án thỏa đáng ( Luận án hoặc Dự án của Hoa Kỳ)

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 5,8 hàng năm

  4. Học phí: $U ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭997.95/ credit hour

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành: Xếp hạng 352 thế giới về Khoa Học Tự Nhiên,


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng