Doctor of Philosophy in Economics

The University of Kansas Lawrence
Tiến sĩ
Bậc học
36 Tháng
Thời lượng
8
Kỳ nhập học (tháng)
$920
Học phí
1
Học xá

Đại học Kansas là trường đại học hàng đầu của bang Pennsylvania và là một trong số 65 thành viên của Hiệp hội các trường đại học danh tiếng của Mỹ (AAU). Trường không ngừng kiếm được thứ hạng cao cho các học giả và được công nhận là một trường đại học nghiên cứu hàng đầu. Trường với môi trường quốc tế trải rộng trên toàn cầu và hơn 150 năm truyền thống và đào tạo sẽ cam kết để tạo ra những sinh viên hàng đầu cho một thế giới tốt đẹp hơn.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Tiến sĩ chương trình về kinh tế cung cấp một nền tảng vững chắc trong phân tích kinh tế hiện đại, phát triển chuyên môn trong hai lĩnh vực kinh tế, cung cấp các mốc quan trọng và khuyến khích cho nghiên cứu luận án, và hỗ trợ phát triển và sắp xếp chuyên môn cho sinh viên sau đại học. Khoa có truyền thống lâu đời về đào tạo các nhà kinh tế với các kỹ năng và chuyên môn cơ bản mạnh mẽ.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Optimization Techniques I
 • Microeconomics I
 • Microeconomics II
 • Macroeconomics I
 • Macroeconomics II
 • Econometrics I
 • Econometrics II
 • Probability and Statistics

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 8 hàng năm

  4. Học phí: $U ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭919.65/ credit hour

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành:


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng