Diploma of Engineering(Standard)

UTS College
Cao đẳng
Bậc học
12 Tháng
Thời lượng
3 - 6 - 10
Kỳ nhập học (tháng)
$32,000
Học phí
1
Học xá

UTS College là một phân viện trực thuộc Đại học Technology Sydney và có cơ sở chính tại Sydney. UTS College cung cấp các chương trình đào tạo tiếng Anh, dự bị đai học, liên thông lên năm 2 đại học trong những lĩnh vực sau: Anh ngữ học thuật, Kinh doanh, Truyền thông, Thiết kế & Kiến trúc, Kỹ sư, Công nghệ thông tin và Khoa học. Mỗi năm trường nhận 5.000 sinh viên từ 75 quốc gia khác nhau và 90% sinh viên tốt nghiệp hàng năm đạt đủ điều kiện để liên thông vào đại học UTS, mở ra cho sinh viên cơ hội chinh phục tấm bằng đại học Úc danh giá.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Bạn có cảm hứng để tạo ra sự thay đổi trong thế giới? Bạn luôn tìm kiếm một giải pháp tốt hơn? Bạn có thích sự chính xác, chính xác và chú ý đến chi tiết? Tham gia vào thế giới giải quyết vấn đề ưu tú thế giới - Kỹ sư.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Introduction to Technical Communication
 • Physical Modelling
 • Foundation Mathematics OR Mathematical Modelling 1
 • Introduction to Civil and Environmental Engineering
 • Network Fundamentals
 • Mathematical Modelling 1 OR Mathematical Modelling 2
 • Introduction to Electrical and Electronic Engineering
 • Engineering Computations OR Mathematical Modelling 2

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 3,6,10 hàng năm

  4. Học phí: $A ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭32,000 / năm

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành: Xếp hạng 106 thế giới về ngành Công Nghệ & Kỹ Thuật.


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng

  Future Leaders Scholarship