BS in Engineering Physics

The University of Kansas Lawrence
Đại học
Bậc học
36 Tháng
Thời lượng
1 - 8
Kỳ nhập học (tháng)
$899
Học phí
1
Học xá

Đại học Kansas là trường đại học hàng đầu của bang Pennsylvania và là một trong số 65 thành viên của Hiệp hội các trường đại học danh tiếng của Mỹ (AAU). Trường không ngừng kiếm được thứ hạng cao cho các học giả và được công nhận là một trường đại học nghiên cứu hàng đầu. Trường với môi trường quốc tế trải rộng trên toàn cầu và hơn 150 năm truyền thống và đào tạo sẽ cam kết để tạo ra những sinh viên hàng đầu cho một thế giới tốt đẹp hơn.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Chương trình vật lý kỹ thuật được thiết kế cho sinh viên đại học quan tâm đến cả khoa học và kỹ thuật. Chương trình tập trung vào những sinh viên muốn làm việc trong các lĩnh vực thay đổi công nghệ nhanh chóng, trong đó nền tảng tốt về khoa học cơ bản là một thành phần quan trọng để thành công trong sự nghiệp.

2. Cấu trúc khóa học:

 • General Physics I/li>
 • General Physics II
 • Topics in Engineering Physics
 • Honors Research.
 • Undergraduate Research.
 • Introductory Quantum Mechanics
 • Physical Measurements.
 • Mathematical Physics
 • Mechanics I
 • Electricity and Magnetism
 • Electronic Circuit Measurement and Design.
 • Special Topics in Physics and Astrophysics:
 • Design of Physical and Electronic Systems
 • Numerical and Computational Methods in Physics
 • . Mechanics II
 • Electromagnetic Theory
 • Introduction to Nuclear Physics
 • Optics
 • Introduction to Elementary Particle Physics
 • Thermal Physics
 • Concepts in Solids
 • Astrophysics I
 • Gravitation and Cosmology

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 1,8 hàng năm

  4. Học phí: $U ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭898.65/ credit hour

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành: Xếp hạng 352 thế giới về Khoa Học Tự Nhiên,


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng