Bachelor of Fine Art

Monash University
Đại học
Bậc học
36 Tháng
Thời lượng
2
Kỳ nhập học (tháng)
$30,800
Học phí
1
Học xá

Thành lập năm 1958, Đại học Monash là một thành viên của Group of Eight - Nhóm 8 trường Đại học nghiên cứu hàng đầu nước Úc. Ngoài 4 khu học xá ở quanh Melbourne là Caulfield, Clayton, Parkville, Peninsula; ĐH Monash đã có mặt ở Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Ý và Nam Phi.

Về khóa học này

1, Thông tin khóa học:
K
hóa học này sẽ giúp khởi động sự nghiệp trong nghệ thuật như một nghệ sĩ, nhà bình luận hoặc giám tuyển. Nó sẽ thử thách bạn và hỗ trợ bạn một cách vượt trội. Khi học chuyên sâu về Mỹ thuật, bạn có thể tìm và phát triển tiếng nói nghệ thuật của riêng mình, chuẩn bị cho bạn một sự nghiệp như một nghệ sĩ đương đại.
2. Cấu trúc khóa học:
A.History and theory studies.
B. Drawing foundation.
C. Fine art knowledge and Practice.
D. Occupational health and safety study.
E. Free elective study.
3. Kỳ nhập học: tháng 2/năm
4.Học phí: 30,800 AUD/năm
5. Xếp hạng: Đại học Monarsh đứng hạng 49 thế giới về ngành Mỹ thuật.
Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Học bổng

Engineering International  Undergraduate Excellence Scholarship
Monash International Leadership Scholarship
Monash International Merit Scholarship
Pharmacy International Undergraduate Merit Scholarship
Engineering International  Undergraduate Excellence Scholarship
Monash Study Grants