Bachelor of Engineering (Mining) (Honours)

Federation University Australia Ballarat
Đại học
Bậc học
48 Tháng
Thời lượng
3
Kỳ nhập học (tháng)
$28,800
Học phí
1
Học xá
Được thành lập vào năm 1970, Federation University Australia là cơ sở đào tạo cổ thứ 3 ở Úc. Theo bảng xếp hạng Good Universities Guide 2020, trường đã đạt được xếp hạng năm sao cao nhất với 9 trên 14 ngành học quốc tế.Federation University Australia (FedUni) có cơ sở chính tại Victoria, Úc và các cơ sở khác tại MediaWiki, Horsham, Stawell, Churchill và Berwick.Trường cung cấp các khóa học và lộ trình học từ chứng chỉ, bằng tốt nghiệp và bằng cao cấp cho đến bằng đại học và sau đại học và nghiên cứu nâng cao.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Bạn có thể làm việc trên các mỏ bề mặt hoặc trong khai thác ngầm. Chúng tôi sẽ dạy bạn cách khai thác một cách bền vững và an toàn và dạy cho bạn các khía cạnh chính trị và xã hội sẽ tác động đến sự nghiệp của bạn. Bạn cũng sẽ học giao tiếp và giải quyết vấn đề rất cần thiết trong ngành. Các lĩnh vực nghiên cứu bao gồm đánh giá và xử lý trữ lượng khoáng sản, hệ thống sản xuất ngầm, năng lượng và dịch vụ mỏ, hoạt động khai thác bề mặt và môi trường và an toàn mỏ.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Year 1
 • Semester 1
 • PROFESSIONAL ENGINEERING
 • ENGINEERING PHYSICS
 • MATERIALS IN ENGINEERING
 • MODELLING AND CHANGE (INTRODUCTORY LEVEL)
 • Semester 2
 • ENGINEERING DESIGN AND DRAFTING
 • ENGINEERING MECHANICS
 • ENGINEERING COMPUTER MODELLING
 • SECRETS OF THE MATRIX
 • Year 2
 • Semester 1
 • PROFESSIONAL PRACTICE
 • MECHANICS OF SOLIDS
 • MINE POWER AND SERVICES TECHNOLOGY
 • ROCK FRAGMENTATION
 • MODELLING CONTINUOUS CHANGE
 • Semester 2
 • THERMOFLUIDS
 • ROCK MECHANICS APPLICATIONS
 • MODELLING AND CHANGE (ADVANCED LEVEL)
 • PLANET EARTH
 • Year 3
 • Semester 1
 • ENGINEERING SURVEYING
 • UNDERGROUND PRODUCTION SYSTEMS
 • SUBSURFACE ENVIRONMENTAL ENGINEERING
 • LANDSCAPE RESTORATION AND MINE SITE REHABILITATION
 • Semester 2
 • ENGINEERING RESEARCH METHODOLOGY AND MANAGEMENT
 • SURFACE MINING OPERATIONS AND EQUIPMENT
 • THERMODYNAMICS
 • ADVANCED MINE VENTILATION
 • ECONOMIC GEOLOGY
 • Year 4
 • Semester 1
 • ENGINEERING PROJECT 1
 • MINE PLANNING AND SCHEDULING
 • MINERAL PROCESSING I
 • Semester 2
 • ENGINEERING PROJECT 2
 • SMART ENGINEERING TECHNOLOGIES
 • MINERAL PROCESSING II

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: Tháng 3 hàng năm

  4. Học phí: $A 28,800/ năm

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành: N/A


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng