Bachelor of Engineering (Electrical and Information Engineering) (Honours)

Federation University Australia Ballarat
Đại học
Bậc học
48 Tháng
Thời lượng
3 - 7
Kỳ nhập học (tháng)
$28,800
Học phí
1
Học xá
Được thành lập vào năm 1970, Federation University Australia là cơ sở đào tạo cổ thứ 3 ở Úc. Theo bảng xếp hạng Good Universities Guide 2020, trường đã đạt được xếp hạng năm sao cao nhất với 9 trên 14 ngành học quốc tế.Federation University Australia (FedUni) có cơ sở chính tại Victoria, Úc và các cơ sở khác tại MediaWiki, Horsham, Stawell, Churchill và Berwick.Trường cung cấp các khóa học và lộ trình học từ chứng chỉ, bằng tốt nghiệp và bằng cao cấp cho đến bằng đại học và sau đại học và nghiên cứu nâng cao.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Kết hợp các khía cạnh khác nhau của kỹ thuật, bạn sẽ phát triển tổng quan toàn diện về các nguyên tắc cơ bản của kỹ thuật điện - mạch điện, tín hiệu và hệ thống, chuyển đổi năng lượng, điện tử năng lượng, hệ thống điện, hệ thống nhúng và điều khiển và năng lượng tái tạo - với kỹ thuật thông tin - phân tích dữ liệu lớn và máy tính mô hình hóa làm cho bạn có việc làm cao trong một loạt các ngành công nghiệp.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Year 1
 • Semester 1
 • PROFESSIONAL ENGINEERING
 • ENGINEERING PHYSICS
 • MATERIALS IN ENGINEERING
 • MODELLING AND CHANGE (INTRODUCTORY LEVEL)
 • Semester 2
 • ENGINEERING DESIGN AND DRAFTING
 • ENGINEERING MECHANICS
 • ENGINEERING COMPUTER MODELLING
 • SECRETS OF THE MATRIX
 • Year 2
 • Semester 1
 • PROFESSIONAL PRACTICE
 • DIGITAL LOGIC AND DESIGN
 • SIGNALS AND SYSTEMS
 • BIG DATA AND ANALYTICS
 • MODELLING CONTINUOUS CHANGE
 • Semester 2
 • ENGINEERING PROJECT MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DESIGN
 • PRINCIPLES OF RENEWABLE ENERGY SOURCES
 • ELECTROMECHANICAL ENERGY CONVERSION
 • MODELLING AND CHANGE (ADVANCED LEVEL)
 • Year 3
 • Semester 1
 • POWER ELECTRONICS
 • POWER SYSTEM ANALYSIS
 • ENGINEERING COMPUTER APPLICATIONS AND INTERACTIVE MODELLING
 • SYSTEM DYNAMICS AND CONTROL
 • Semester 2
 • ENGINEERING RESEARCH METHODOLOGY AND MANAGEMENT
 • POWER SYSTEM PROTECTION
 • DIGITAL COMMUNICATION PRINCIPLES
 • DIGITAL IMAGING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 • Year 4
 • Semester 1
 • ENGINEERING PROJECT 1
 • ELECTRICAL POWER DISTRIBUTION ENGINEERING
 • MICRO-GRID AND ENERGY STORAGE SYSTEMS
 • Semester 2
 • ENGINEERING PROJECT 2
 • POWER ELECTRONIC APPLICATION TO RENEWABLE ENERGY SYSTEMS
 • DIGITAL AND EMBEDDED SYSTEMS

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: Tháng 3,7 hàng năm

  4. Học phí: $A 28,800/ năm

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành: N/A


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng