The University of Newcastle

Đại học Newcastle là một trường đại học công lập của Úc được thành lập vào năm 1965. Trường có một cơ sở chính ở New South Wales, ngoài ra có các cơ sở khác tại Ourimbah, Port Macquarie, Singapore, Newcastle CBD và Sydney CBD. Đại học Newcastle là thành viên của các trường đại học Australia và Association to Advance Collegiate Schools of Business.

207
Xếp hạng
Không
Ký túc xá

Lý do hàng đầu để học ở đây

- Top 207 các trường đại học trên thế giới
- Có 10 ngành được lot top 200 thế giới
- Top 10 trường đại học tại Úc
- Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp là 92,7%
- 95% các bài nghiên cứu đạt hoặc cao hơn tiêu chuẩn thế giới

Khóa học