Masters Qualifying Program (Business and Law)

Deakin College
Cao đẳng
Bậc học
4 Tháng
Thời lượng
3 - 6 - 10
Kỳ nhập học (tháng)
$13,700
Học phí
1
Học xá

Trường cao Deakin là con đường tắt đến đại học Deakin. Là sinh viên của Deakin, bạn sẽ được trang bị những kinh nghiệm và kiến thức cần có cho việc học cao hơn tại các ngành học của trường đại học Deakin.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Chương trình đào tạo thạc sĩ (Kinh doanh và Luật) cung cấp một lộ trình chất lượng cho các chương trình đào tạosau đại học của Khoa Kinh doanh & Luật trường Đại học Deakin. Trọng tâm là phát triển các kỹ năng cần thiết để thành công ở cấp độ sau đại học. Chương trình được giảng dạy bởi trường Đại học Deakin và Học viện Anh ngữ trường Đại học Deakin.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Accounting
 • Economics for Managers
 • Finance
 • Foundation Skills in Data Analysis
 • Business Process Management
 • Academic and Intercultural Communication for Postgraduate Study
 • Academic Writing and Research Skills Development for Postgraduate Study
 • Academic Integrity

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 3,6,10 hàng năm

  4. Học phí: $A 13,700/ năm

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành: N/A


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng