Deakin College

Trường cao Deakin là con đường tắt đến đại học Deakin. Là sinh viên của Deakin, bạn sẽ được trang bị những kinh nghiệm và kiến thức cần có cho việc học cao hơn tại các ngành học của trường đại học Deakin.

0
Xếp hạng
Không
Ký túc xá

Lý do hàng đầu để học ở đây

Cơ hội học tại trường đại học Deakin. Đảm bảo chất lượng đào tạo Lộ trình học ngắn và hiệu quả

Khóa học

Kỹ thuật ( 0 )
Công nghệ thông tin ( 1 )
Y dược ( 1 )
Truyền thông ( 1 )
Thiết kế và kiến trúc ( 1 )
Khoa học ứng dụng ( 0 )