Master of Science (BioSciences)

The University of Melbourne
Cao học
Bậc học
24 Tháng
Thời lượng
3 - 7
Kỳ nhập học (tháng)
$44,256
Học phí
1
Học xá

Đại học Melbourne là trường đại học nghiên cứu công lập ở Melbourne, Úc. Được thành lập vào năm 1853, trường là cơ sở giáo dục đại học lâu đời thứ hai tại Úc và lâu đời nhất tại tiểu bang Victoria. Đại học Melbourne luôn đứng đầu trong số các trường đại học tốt nhất tại Úc và trong nhóm các trường đại học tốt trên thế giới, đặc biệt là trong các ngành khoa học sinh học, y khoa và công nghệ thông tin.

 

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Trong khóa học này, bạn sẽ được giám sát bởi một trong những nhà nghiên cứu nổi tiếng của chúng tôi, những người làm việc trên tất cả mọi thứ, từ sinh thái cảm giác đến công nghệ nuôi trồng thủy sản và bệnh lý thực vật.

2. Cấu trúc khóa học:

Core A
Học sinh chọn 1 trong các môn học sau:
 • Biometry
 • Thinking and Reasoning with Data
 • Core B
  A.Học sinh chọn 1 trong các môn học sau:
  B.Graduate Seminar in Ecology & Evolution
  C.Advanced Seminars in Physiology
  D.Current Topics In Developmental Genetics
  E.Graduate Seminar: Environmental Science
  + Electives:
 • Seminars in Anatomy and Neuroscience
 • Climate Science for Decision-Making
 • Microscopy for Biological Sciences
 • Tissue Engineering & Stem Cells
 • Flora of Victoria
 • Advanced Molecular Biology Techniques
 • Genomics and Bioinformatics
 • Genetically Modified Organisms
 • Global Environmental Change
 • Environmental Risk Assessment
 • Environmental Impact Assessment
 • Environmental Modelling
 • Modelling Species Distributions & Niches
 • Monitoring Environmental Impacts
 • Urban Soils, Substrates and Water
 • Landscape Ecology
 • Forests, Carbon and Climate Change
 • Advanced Topics in Genetics
 • Integrated River & Catchment Management
 • Foundations of Spatial Information
 • Elements of Probability
 • Advanced Environmental Computation
 • Biosecurity: Managing Invasive Species
 • Communities and Ecosystem Management
 • Metabolomics and Proteomics
 • From Lab to Life
 • Wildlife Management
 • + Professional skills:
  COMPULSORY:
 • Communication for Research Scientists
 • OPTIONAL
 • Học sinh hoàn thành 1 trong các môn học sau:
 • Science Communication
 • Systems Modelling and Simulation
 • Ethics and Responsibility in Science
 • Business Tools: Money People & Processes
 • Science in Schools
 • Science and Technology Internship
 • Introduction to Quantum Computing
 • The Art of Scientific Computation
 • + Research Project:
 • BioSciences Research Project Part 1
 • BioSciences Research Project Part 2
 • BioSciences Research Project Part 3
 • BioSciences Research Project Part 4

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 3,7 hàng năm

  4. Học phí: $A 44,256/năm

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành: Xếp hạng 32 thế giới về Khoa học tự nhiên.


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng

  Bachelor of Commerce Global Scholarship
  Science Graduate Scholarship (International)
  Science Graduate Scholarship
  Melbourne School of Engineering Scholarship
  Melbourne School of Engineering Scholarship
  Melbourne International Undergraduate Scholarship
  Melbourne Graduate Scholarship
  Melbourne International Undergraduate Scholarship
  Melbourne School of Engineering Scholarship