Master of Arts in Design with Concentration in Design Management

The University of Kansas Lawrence
Cao học
Bậc học
24 Tháng
Thời lượng
1 - 8
Kỳ nhập học (tháng)
$19,322
Học phí
1
Học xá

Đại học Kansas là trường đại học hàng đầu của bang Pennsylvania và là một trong số 65 thành viên của Hiệp hội các trường đại học danh tiếng của Mỹ (AAU). Trường không ngừng kiếm được thứ hạng cao cho các học giả và được công nhận là một trường đại học nghiên cứu hàng đầu. Trường với môi trường quốc tế trải rộng trên toàn cầu và hơn 150 năm truyền thống và đào tạo sẽ cam kết để tạo ra những sinh viên hàng đầu cho một thế giới tốt đẹp hơn.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Bằng Cử Nhân trong Thiết kế với sự tập trung vào Quản lý và Chiến lược Thiết kế tìm hiểu sâu về chức năng thiết kế trong kinh doanh như là một lĩnh vực tích hợp quan trọng và thường mang tính liên ngành. Chương trình giảng dạy kết hợp sự hiểu biết thực tế về kinh doanh với thiết kế năng lực tự nhiên của bộ xử lý dữ liệu đầu vào đa dạng, giải quyết vấn đề sáng tạo và hiểu biết lấy con người làm trung tâm.

2. Cấu trúc khóa học:

 • + CORE COURSES (12 credit hours)
 • Design Management
 • Design Strategies & Methods
 • Strategic Design Innovation
 • Designing Business Services & Consumer Services
 • + RESEARCH
 • Graduate Synthesis & Applications Seminar 1 x 2 (2)
 • Thesis Research Seminar (1)
 • + PRACTICA
 • Thesis (1-8 cr)
 • + ELECTIVES IN DESIGN (9)
 • Select 3 or more from the following:
 • Creating Design Scenarios & Simulations
 • Interaction Design
 • Branding & Design
 • Design Cognition
 • Advanced Human Factors in Design
 • History & Philosophy of Design
 • Topics in Design (1-3)
 • Special Problems in Design (1-6)
 • Graphics (2-6)

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 1,8 hàng năm

  4. Học phí: $U ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭19,322 / năm

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành:


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng