Master of Arts in Architecture

The University of Kansas Lawrence
Cao học
Bậc học
24 Tháng
Thời lượng
8
Kỳ nhập học (tháng)
$19,322
Học phí
1
Học xá

Đại học Kansas là trường đại học hàng đầu của bang Pennsylvania và là một trong số 65 thành viên của Hiệp hội các trường đại học danh tiếng của Mỹ (AAU). Trường không ngừng kiếm được thứ hạng cao cho các học giả và được công nhận là một trường đại học nghiên cứu hàng đầu. Trường với môi trường quốc tế trải rộng trên toàn cầu và hơn 150 năm truyền thống và đào tạo sẽ cam kết để tạo ra những sinh viên hàng đầu cho một thế giới tốt đẹp hơn.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Thạc Sĩ về Kiến trúc là một chương trình học thuật dựa trên nghiên cứu dành cho sinh viên quan tâm đến nghiên cứu kiến ​​trúc từ góc độ học thuật. Nó bao gồm nghiên cứu độc lập và nghiên cứu. Chương trình được thiết kế dành cho sinh viên có động lực cao với những sở thích xác định rõ ràng, họ muốn theo đuổi các kế hoạch học tập cá nhân dựa trên nguồn lực đa dạng của giảng viên sau đại học ở cấp độ thạc sĩ.

2. Cấu trúc khóa học:

  • Đối với các sinh viên được nhận vào chương trình học tập / nghiên cứu ở cấp bậc thạc sĩ về kiến ​​trúc ở Lawrence, cần tổng cộng 36 giờ tín chỉ của khóa học. Mỗi sinh viên phải đăng ký một khóa học kéo dài 3 giờ liên quan đến các phương pháp nghiên cứu.

  • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 8 hàng năm

    4. Học phí: $U ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭19,322 / năm

    5. Xếp hạng theo chuyên ngành:


    Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

    Học bổng