Master of Applied Science (Built Environment)

RMIT University
Cao học
Bậc học
24 Tháng
Thời lượng
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
Kỳ nhập học (tháng)
$40,320
Học phí
1
Học xá

Đại học RMIT sở hữu danh tiếng quốc tế và là một trong những cơ sở giáo dục bậc cao đầu tiên của Úc. RMIT cung cấp nền giáo dục xuất sắc trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn và đào tạo nghề, trong nghiên cứu ứng dụng, tham gia giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp và cộng đồng. Đại học RMIT mang đến các chương trình học về kinh doanh, công nghệ, truyền thông, thiết kế, thời trang và ngôn ngữ. RMIT tự hào về sự đa dạng của các hoạt động ngoại khóa nhằm khuyến khích sinh viên tạo nên sự đột phá mới trong lĩnh vực mà họ quan tâm.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học
 
Chương trình Thạc sĩ Khoa học Ứng dụng (Môi trường Xây dựng) của RMIT được thiết kế cho các chuyên gia mong muốn đào sâu kiến thức và mở rộng kỹ năng của họ thông qua chương trình nghiên cứu được giám sát riêng trong một lĩnh vực tập trung chuyên môn.
Bạn sẽ phát triển kiến thức nâng cao về các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu áp dụng cho lĩnh vực làm việc hoặc học tập của bạn, bao gồm việc nắm vững kiến thức lý thuyết và phản ánh về lý thuyết, ứng dụng của nó. Đồng thời phát triển các kỹ năng giao tiếp và kỹ thuật cần thiết để thiết kế, đánh giá, thực hiện, phân tích, lý thuyết và phổ biến nghiên cứu đóng góp vào kiến thức và / hoặc thực hành nghề nghiệp.
 
 2. Cấu trúc khóa học:
 Research Methods and Philosophy of Knowledge (12cp)
 Project Procurement and Ethics
 Strategic Project Delivery
 Construction Planning & Process Design
 Integrated Construction Value Chains
 Qualitative Research Techniques
 Quantitative Research Techniques
 Masters Research (48cp)
 Masters Research (36cp)
 Masters Research (24cp)
 Masters Research (12cp)

 3. Cơ hội nghề nghiệp: 
Chương trình này sẽ cung cấp cho bạn nền tảng cho các nghiên cứu sâu hơn ở cấp độ Tiến sĩ và để làm việc trong các vị trí lãnh đạo cấp cao và quản lý dựa trên nghiên cứu trong nhiều môi trường chính phủ, phi chính phủ và doanh nghiệp.
 
 4. Học phí:  40,320 AUD/năm
 
 5. Cơ sở: Melbourne


 Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Học bổng

Academic Excellence Scholarships for Southeast Asia
STEMM Merit Scholarships for Southeast Asia
International Engineering and Technology Dual Campus Relocation Grant
RMIT Vietnam Alumni Postgraduate Scholarship