Graduate Certificate in the Built Environment

The University of New South Wales (UNSW) (Go8) Sydney
Cao học
Bậc học
8 Tháng
Thời lượng
2
Kỳ nhập học (tháng)
$19,440
Học phí
2
Học xá
UNSW được thành lập vào năm 1949,là thành viên đứng thứ 4 của Top 8 trường đại học hàng đầu tại Úc (Go8) và vinh dự là trường đại học đứng thứ 44 trên toàn thế giới. Trường tiên phong với những công trình nghiên cứu liên ngành trong các lĩnh vực chính như bất bình đẳng và biến đổi khí hậu. Ngoài ra, trường đi đầu trong những chương trình phát triển then chốt như nghiên cứu về HIV/AIDS và ung thư, nhằm hướng đến mục tiêu đóng góp tích cực cho xã hội cũng như ươm mầm những thế hệ sinh viên thực hiện sứ mệnh đó. Phần lớn các khoa của UNSW có trụ sở tại cơ sở Sydney, thành phố luôn được bình chọn là một trong những nơi đáng sống nhất trên thế giới giúp mở ra cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp và có mong muốn phát triển cuộc sống ổn định. Các cơ sở khác bao gồm Cơ sở Mỹ thuật và Thiết kế ở Paddington và UNSW Canberra ở Học viện Vũ trang Úc.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Chứng chỉ tốt nghiệp về môi trường xây dựng cung cấp cho bạn nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Thiết kế và phát triển đô thị. Trong chương trình sáu tháng này, bạn sẽ có bốn khóa học để chuẩn bị cho bạn học Thạc sĩ Thiết kế và Phát triển Đô thị; bao gồm Kiến trúc và Thành phố, Quy hoạch đô thị và khu vực, Thiết kế đô thị và Đồ họa thiết kế đô thị.
 

2. Cấu trúc khóa học

A. Architecture and the City
B. Urban and Regional Design
C. Elements of Urban Design
D. Urban Design Graphics
 

3. Kỳ nhập học: Tháng 2,9 hàng năm

4. Học phí: $A 19,440/năm

5. Xếp hạng theo chuyên ngành: 25


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Học bổng

Australia’s Global University Award
International Scientia Coursework Scholarship
UNSW Business School International Scholarship