Graduate Certificate in City Planning

The University of New South Wales (UNSW) (Go8) Sydney
Cao học
Bậc học
6 Tháng
Thời lượng
2 - 9
Kỳ nhập học (tháng)
$19,440
Học phí
2
Học xá
UNSW được thành lập vào năm 1949,là thành viên đứng thứ 4 của Top 8 trường đại học hàng đầu tại Úc (Go8) và vinh dự là trường đại học đứng thứ 44 trên toàn thế giới. Trường tiên phong với những công trình nghiên cứu liên ngành trong các lĩnh vực chính như bất bình đẳng và biến đổi khí hậu. Ngoài ra, trường đi đầu trong những chương trình phát triển then chốt như nghiên cứu về HIV/AIDS và ung thư, nhằm hướng đến mục tiêu đóng góp tích cực cho xã hội cũng như ươm mầm những thế hệ sinh viên thực hiện sứ mệnh đó. Phần lớn các khoa của UNSW có trụ sở tại cơ sở Sydney, thành phố luôn được bình chọn là một trong những nơi đáng sống nhất trên thế giới giúp mở ra cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp và có mong muốn phát triển cuộc sống ổn định. Các cơ sở khác bao gồm Cơ sở Mỹ thuật và Thiết kế ở Paddington và UNSW Canberra ở Học viện Vũ trang Úc.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Chứng chỉ tốt nghiệp về Quy hoạch thành phố là một chương trình sáu tháng được thiết kế để giúp bạn chuyển sang lập kế hoạch từ một chuyên ngành liên quan hoặc để hiểu rõ hơn về lập kế hoạch từ quan điểm chuyên môn có liên quan. Các lĩnh vực nghiên cứu chính bao gồm xã hội đô thị, lý thuyết và lịch sử, kinh tế và phát triển thành phố, môi trường và bền vững, quy hoạch không gian chiến lược, luật, hành chính, nghiên cứu và phân tích.
 

2. Cấu trúc khóa học

*Core Courses:
A. Land & Environemnt Law
B. Land Use Policy & Practice
C. City Quity & Wellbeing
D. Urban Design
E. City Building - Infrastructure Planning
F. City Economucs, Urban Development & Finance
G. Planning Techniques & Analysis
H. Strategic Spatial Planning
I. Sustainable Development and the Urban Environemt
J. Sustainability and habitability
 

3. Kỳ nhập học: Tháng 2,9 hàng năm

4. Học phí: $A 19,440/năm

5. Xếp hạng theo chuyên ngành: 25


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Học bổng

Australia’s Global University Award
International Scientia Coursework Scholarship
UNSW Business School International Scholarship