Doctor of Philosophy program in Aerospace Engineering

The University of Kansas Lawrence
Tiến sĩ
Bậc học
12 Tháng
Thời lượng
1 - 5 - 8
Kỳ nhập học (tháng)
$998
Học phí
1
Học xá

Đại học Kansas là trường đại học hàng đầu của bang Pennsylvania và là một trong số 65 thành viên của Hiệp hội các trường đại học danh tiếng của Mỹ (AAU). Trường không ngừng kiếm được thứ hạng cao cho các học giả và được công nhận là một trường đại học nghiên cứu hàng đầu. Trường với môi trường quốc tế trải rộng trên toàn cầu và hơn 150 năm truyền thống và đào tạo sẽ cam kết để tạo ra những sinh viên hàng đầu cho một thế giới tốt đẹp hơn.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Chương trình Tiến sĩ Triết học về Kỹ thuật hàng không vũ trụ (PhDAE) là một chương trình truyền thống đòi hỏi sinh viên phải thể hiện thành công khả năng của mình trong một phạm vi rộng của công nghệ hàng không vũ trụ, toán học và nghiên cứu ban đầu.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Core courses of at least 9 credit hours of graduate mathematics beyond the BSAE degree. The 9 hours must include a minimum of 6 hours of graduate-level mathematics courses.
 • Breadth courses of at least 12 credit hours of technical courses (above 600 level) must be distributed outside the area of specialization in the
 • areas of:
 • + structures and materials
 • + aerodynamics
 • + design
 • + dynamics and controls
 • + propulsion
 • + astronautics
 • Depth courses of at least 15 credit hours of technical courses (above 600 level) in the area of specialization
 • At least 24 credit hours of doctoral dissertation

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 1,5,8 hàng năm

  4. Học phí: $U ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭997.95/ credit hour

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành: Xếp hạng 352 thế giới về Khoa Học Tự Nhiên,


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng