Bachelor of Engineering (Automotive Engineering)(Honours)/Bachelor of Industrial Design (Honours)

RMIT University
Đại học
Bậc học
60 Tháng
Thời lượng
2 - 7
Kỳ nhập học (tháng)
$41,184
Học phí
1
Học xá

Đại học RMIT sở hữu danh tiếng quốc tế và là một trong những cơ sở giáo dục bậc cao đầu tiên của Úc. RMIT cung cấp nền giáo dục xuất sắc trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn và đào tạo nghề, trong nghiên cứu ứng dụng, tham gia giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp và cộng đồng. Đại học RMIT mang đến các chương trình học về kinh doanh, công nghệ, truyền thông, thiết kế, thời trang và ngôn ngữ. RMIT tự hào về sự đa dạng của các hoạt động ngoại khóa nhằm khuyến khích sinh viên tạo nên sự đột phá mới trong lĩnh vực mà họ quan tâm.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Bằng cấp này cho phép học viên kết hợp các kỹ năng thủ công và công nghệ máy móc trong việc phát triển sản phẩm và xây dựng các sản phẩm nội thất đương đại. Học viên sẽ đạt được trình độ tư duy phê phán và khái niệm cao hơn và phát triển các ý tưởng sẽ giải quyết các vấn đề trong xã hội ngày nay, bao gồm các phương pháp tiếp cận bền vững để thiết kế và sản xuất.
 

2. Cấu trúc khóa học:

Y1

 • Introduction to Professional Engineering Practice
 • Engineering Mathematics C
 • Industrial Design Drawing
 • Design in Society: Histories, Politics and Contexts of Application
 • Advanced Manufacturing and Mechatronics: What We Make and How We Make It
 • Mechanics and Materials 1
 • Design Prototyping: Materials, Processes and Experimentation
 • Computer Aided Industrial Design
 • User Centred Design Studio
 • Design for Sustainability Studio
 • Y2

 • Engineering Dynamics
 • Applied Thermodynamics
 • Further Engineering Mathematics C
 • Mechanical Design 1
 • Fluid Mechanics of Mechanical Systems
 • Industrial Design Ecologies: Sustainability, Socio-technical Systems and Change
 • Design Studio: Materiality
 • Design Studio Speculative
 • Y3

 • Mechanics of Machines
 • Mechanics and Materials 2
 • Mechatronics Principles
 • Math & Stats for Aero, Mech & Auto
 • Design Studio: Social
 • Industrial Design Tactics: Temporal, Perceptual and Experiential Methods
 • The Contemporary Industrial Design Enterprise: Modes and Practice in Design Business
 • Professional Ethics and Design Strategy
 • Advanced Industrial Design Engineering
 • Advanced CAID
 • Industrial Design Prototyping and Complex Fabrication
 • Advanced Industrial Design Visualisation
 • Electronic and Interactive Prototyping
 • Atelier
 • Design Practicum
 • Y4

 • Management of Vehicle Design
 • Solid Mechanics 3
 • Mechanical Vibrations
 • Design Studio: Digital

 • Finite Element Analysis
 • Vehicle Power Systems
 • Heat Transfer
 • Methods in Design Research and Practice
 • Y5

 • Vehicle Handling and Control
 • Engineering and Enterprise
 • Vehicle Noise and Vibration
 • Industrial Design Honours Project Part One: Design Research and Development
 • Industrial Design Honours: Reflection and Exposition
 • Industrial Design Honours Project Part Two: Design Research and Prototyping
 • Professional Engineering Experience
 • Humanitarian Experiential Learning Project
 • Industrial and Vehicle Aerodynamics
 • Automatic Control
 • Vehicle Noise and Vibration
 • Computational Engineering 1
 • Sustainable Automotive Manufacturing
 • Advanced Materials
 • Simulation and Optimisation in Engineering
 • Computer Integrated Manufacturing
 • Autonomous Systems
 • Engineering Unmanned Aircraft Systems
 • Advanced Engineering Computer Aided Design


 •  

3. Kỳ nhập học: tháng 2,7 hàng năm

4. Học phí: 41,184AUD/năm

5. Xếp hạng: Top 12 ngành Thiết kế trên toàn cầu


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Học bổng

Academic Excellence Scholarships for Southeast Asia
STEMM Merit Scholarships for Southeast Asia
International Engineering and Technology Dual Campus Relocation Grant
RMIT Vietnam Alumni Postgraduate Scholarship