PH.D. IN STRATEGIC MANAGEMENT

The University of Kansas Lawrence
Tiến sĩ
Bậc học
36 Tháng
Thời lượng
5 - 8
Kỳ nhập học (tháng)
$126
Học phí
1
Học xá

Đại học Kansas là trường đại học hàng đầu của bang Pennsylvania và là một trong số 65 thành viên của Hiệp hội các trường đại học danh tiếng của Mỹ (AAU). Trường không ngừng kiếm được thứ hạng cao cho các học giả và được công nhận là một trường đại học nghiên cứu hàng đầu. Trường với môi trường quốc tế trải rộng trên toàn cầu và hơn 150 năm truyền thống và đào tạo sẽ cam kết để tạo ra những sinh viên hàng đầu cho một thế giới tốt đẹp hơn.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Tiến sĩ Chương trình Quản lý chiến lược chuẩn bị cho sinh viên thành công trong các trường đại học nghiên cứu với tư cách là giảng viên chuyên về Quản trị chiến lược. Nghiên cứu về Quản trị chiến lược liên quan đến cách các công ty và tổ chức đạt được lợi thế cạnh tranh so với các công ty hoặc tổ chức đối thủ. Lĩnh vực nhấn mạnh sự pha trộn kiến ​​thức về kinh tế, xã hội học và tâm lý học để hiểu chiến lược vững chắc và ra quyết định chiến lược.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Business Economics OR Advanced Managerial Economics OR Survey of Microeconomics
 • Philosophy of the Behavioral and Organizational Sciences
 • Behavioral Research Methods
 • Seminar in Organization Theory
 • Management Area HRM Content Course(s)
 • Management Area OB Content Course(s)
 • Management Area Strategy Content Course(s)
 • Supporting Courses
 • Statistical Methods in Psychology I
 • Statistical Methods in Psychology II
 • Multivariate Analysis
 • Probability for Business Research
 • Statistics for Business Research

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 5,8 hàng năm

  4. Học phí: $U ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭126.30/ credit hour

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành:


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng