PH.D. IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR

The University of Kansas Lawrence
Tiến sĩ
Bậc học
36 Tháng
Thời lượng
5 - 8
Kỳ nhập học (tháng)
$126
Học phí
1
Học xá

Đại học Kansas là trường đại học hàng đầu của bang Pennsylvania và là một trong số 65 thành viên của Hiệp hội các trường đại học danh tiếng của Mỹ (AAU). Trường không ngừng kiếm được thứ hạng cao cho các học giả và được công nhận là một trường đại học nghiên cứu hàng đầu. Trường với môi trường quốc tế trải rộng trên toàn cầu và hơn 150 năm truyền thống và đào tạo sẽ cam kết để tạo ra những sinh viên hàng đầu cho một thế giới tốt đẹp hơn.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Tiến sĩ chương trình Hành vi tổ chức (OB) chuẩn bị cho sinh viên thành công trong các trường đại học nghiên cứu với tư cách là giảng viên chuyên về hành vi tổ chức. Lĩnh vực OB tìm cách phát triển kiến ​​thức về cách các cá nhân và nhóm suy nghĩ, cảm nhận và hành xử trong các thiết lập tổ chức và áp dụng kiến ​​thức đó để thúc đẩy quản lý hiệu quả các cá nhân trong môi trường làm việc. Nó bao gồm tâm lý học, xã hội học và nhân chủng học.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Business Economics OR Advanced Managerial Economics OR Survey of Microeconomics
 • Philosophy of the Behavioral and Organizational Sciences
 • Behavioral Research Methods
 • Seminar in Organization Theory
 • Management Area HRM Content Course(s)
 • Management Area OB Content Course(s)
 • Management Area Strategy Content Course(s)
 • Supporting Courses
 • Statistical Methods in Psychology I
 • Statistical Methods in Psychology II
 • Multivariate Analysis
 • Multilevel Modeling
 • Structural Equation Modeling I

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 5,8 hàng năm

  4. Học phí: $U ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭126.30/ credit hour

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành:


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng