Masters in Professional Accounting

Aldephi University
Cao học
Bậc học
12 Tháng
Thời lượng
1 - 8
Kỳ nhập học (tháng)
$1,310
Học phí
1
Học xá
Đại học Adelphi là một trường đại học nghiên cứu tiến sĩ được trao giải thưởng cao và xếp hạng quốc gia,cung cấp các chương trình khoa học - nghệ thuật tự do đặc biệt và đào tạo chuyên nghiệp thông qua những thế mạnh của trường : Nghệ thuật và Nhân văn, STEM và Khoa học xã hội, Ngành nghề kinh doanh và giáo dục, Sức khỏe Hơn 115.000 sinh viên tốt nghiệp Adelphi đã đạt được các kỹ năng để phát triển chuyên nghiệp như những công dân năng động, chu đáo, ghi dấu ấn của họ trên Đại học, cộng đồng của họ và thế giới.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Chương trình được thiết kế dành cho sinh viên năng động, có bằng đại học về kế toán, những người muốn hoàn thành 150 tín chỉ cần thiết cho giấy phép CPA ở tiểu bang New York. Đối với những sinh viên có bằng đại học trong các lĩnh vực khác, chương trình có thể được sửa đổi để phù hợp với người chuyển đổi nghề nghiệp.

2. Cấu trúc khóa học:

 • + Required Accounting Courses
 • Legal and Professional Responsibilities of Accountants Credits: 3.00
 • Cost Management and Management Control Credits: 3.00
 • Government and Not-For-Profit Accounting Credits: 3.00
 • Advanced Auditing Credits: 3.00
 • Advanced Federal Taxation Credits: 3.00
 • Auditing And The Computer Credits: 3.00
 • Seminar in Accounting Theory Credits: 3.00
 • Financial Reporting Practice Credits: 3.00
 • + Required Business Course
 • Strategic Management Credits: 3.00
 • + Business Elective (Choose 1)
 • Financial Statement Analysis Credits: 3.00
 • Macroeconomics Credits: 3.00
 • Corporate Finance I Credits: 3.00

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 1,8 hàng năm

  4. Học phí: $U ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭1,310 / credit hour

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành:


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng