Master of Statistics and Operations Research

RMIT University
Cao học
Bậc học
24 Tháng
Thời lượng
2 - 7
Kỳ nhập học (tháng)
$32,640
Học phí
1
Học xá

Đại học RMIT sở hữu danh tiếng quốc tế và là một trong những cơ sở giáo dục bậc cao đầu tiên của Úc. RMIT cung cấp nền giáo dục xuất sắc trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn và đào tạo nghề, trong nghiên cứu ứng dụng, tham gia giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp và cộng đồng. Đại học RMIT mang đến các chương trình học về kinh doanh, công nghệ, truyền thông, thiết kế, thời trang và ngôn ngữ. RMIT tự hào về sự đa dạng của các hoạt động ngoại khóa nhằm khuyến khích sinh viên tạo nên sự đột phá mới trong lĩnh vực mà họ quan tâm.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Khóa học này sẽ phát triển kiến thức của học viên về phương pháp nghiên cứu thống kê và hoạt động. Học viên kết hợp một nền tảng lý thuyết với các ứng dụng thực tế của các kỹ thuật hiện tại được sử dụng bởi các kỹ sư thực hành, các nhà khoa học và các chuyên gia khác trong ngành công nghiệp, nghiên cứu, tư vấn, giảng dạy và kinh doanh.
 

2. Cấu trúc khóa học:

Y1

 • Mathematical Modelling and Decision Analysis
 • Applied Analytics
 • Database Concepts
 • Data Wrangling
 • Essential Mathematics
 • Data Visualisation and Communication
 • Applied Bayesian Statistics
 • Analysis of Categorical Data
 • Design and Analysis of Experiments
 • Forecasting
 • Multivariate Analysis Techniques
 • Regression Analysis
 • Statistical Inference
 • Statistics of Quality Control and Performance Analysis
 • Stochastic Processes and Applications
 • Time Series Analysis
 • Game Theory and its Applications
 • Methods and Models of Operations Research
 • Questionnaire and Research Design
 • Systems Simulation
 • System Dynamics
 • Sports Analytics
 • Machine Learning
 • Introduction to Statistical Computing
 • Y2

 • Applied Research Project
 • Data Visualisation and Communication
 • Applied Bayesian Statistics
 • Analysis of Categorical Data
 • Design and Analysis of Experiments
 • Forecasting
 • Multivariate Analysis Techniques
 • Regression Analysis
 • Statistical Inference
 • Statistics of Quality Control and Performance Analysis
 • Stochastic Processes and Applications
 • Time Series Analysis
 • Game Theory and its Applications
 • Methods and Models of Operations Research
 • Minor Thesis
 • Questionnaire and Research Design
 • Systems Simulation
 • System Dynamics
 • Sports Analytics
 • Machine Learning
 • Introduction to Statistical Computing
 • Scripting Language Programming
 • Artificial Intelligence
 • Intelligent Web Systems
 • Programming Techniques
 • Algorithms and Analysis
 • Advanced Programming
 • Data Mining
 • Advanced Programming Techniques
 • Database Systems
 • Programming Fundamentals
 • Big Data Management
 • Big Data Processing
 • Case Studies in Data Science
 • Practical Data Science with Python
 • Social Media and Networks Analytics
 • GIS Fundamentals
 • GIS Principles
 • Advanced GIS
 • GIS Analytics
 • Introduction to Information Security
 • Case Studies in Cyber Security
 • Information Theory for Secure Communications
 • Information Systems Risk Management
 • Knowledge and Data Warehousing
 • Web Search Engines and Information Retrieval
 • Data Visualisation and Communication
 • Applied Bayesian Statistics
 • Analysis of Categorical Data
 • Design and Analysis of Experiments
 • Forecasting
 • Multivariate Analysis Techniques
 • Regression Analysis
 • Statistical Inference
 • Statistics of Quality Control and Performance Analysis
 • Stochastic Processes and Applications
 • Time Series Analysis
 • Game Theory and its Applications
 • Methods and Models of Operations Research
 • Questionnaire and Research Design
 • Systems Simulation
 • System Dynamics
 • Sports Analytics
 • Machine Learning
 • Introduction to Statistical Computing


 •  

3. Kỳ nhập học: tháng 2,7 hàng năm

4. Học phí: 32,640AUD/năm

5. Xếp hạng: Top 150 ngành Kinh tế trên toàn cầu


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Học bổng

Academic Excellence Scholarships for Southeast Asia
STEMM Merit Scholarships for Southeast Asia
International Engineering and Technology Dual Campus Relocation Grant
RMIT Vietnam Alumni Postgraduate Scholarship