Master of Science in Supply Chain Management

Aldephi University
Cao học
Bậc học
12 Tháng
Thời lượng
1 - 5 - 8
Kỳ nhập học (tháng)
$1,310
Học phí
1
Học xá
Đại học Adelphi là một trường đại học nghiên cứu tiến sĩ được trao giải thưởng cao và xếp hạng quốc gia,cung cấp các chương trình khoa học - nghệ thuật tự do đặc biệt và đào tạo chuyên nghiệp thông qua những thế mạnh của trường : Nghệ thuật và Nhân văn, STEM và Khoa học xã hội, Ngành nghề kinh doanh và giáo dục, Sức khỏe Hơn 115.000 sinh viên tốt nghiệp Adelphi đã đạt được các kỹ năng để phát triển chuyên nghiệp như những công dân năng động, chu đáo, ghi dấu ấn của họ trên Đại học, cộng đồng của họ và thế giới.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Tìm hiểu các chiến lược mới nhất để giải quyết các thách thức hậu cần phức tạp nhất trong ngành. Chương trình quản lý chuỗi cung ứng sau đại học của chúng tôi có cách tiếp cận tích hợp để quản lý các hoạt động của chuỗi cung ứng.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Mathematics For Managers Credits: 3.00
 • Statistical Methods Credits: 3.00
 • + Supply Chain Core
 • Management Information Systems and Business Analytics Credits: 3.00
 • Supply Chain Management Credits: 3.00
 • Procurement & Global Sourcing Credits: 3.00
 • Logistics Management Credits: 3.00
 • Creating Organizational Value with Operations and Supply Chain Management Credits: 3.00
 • + Recommended Elective Course
 • Corporate Finance I Credits: 3.00
 • + Electives:Select three or four from the following:
 • Business Ethics International Perspectives Credits: 3.00
 • Information Systems Analysis and Design Methods Credits: 3.00
 • DataBase Management Systems Credits: 3.00
 • Data Communications Credits: 3.00
 • Service Management Credits: 3.00
 • Management of Technology Credits: 3.00
 • Corporate Finance II Credits: 3.00
 • Investment Analysis Credits: 3.00
 • Conflict Management Credits: 3.00
 • Leadership & Innovation In Complex Systems Credits: 3.00
 • Marketing Management Credits: 3.00
 • + Capstone
 • Strategic Management Credits: 3.00

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 1,5,8 hàng năm

  4. Học phí: $U ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭1,310 / credit hour

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành:


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng