Master of Science in Applied Mathematics and Statistics

Aldephi University
Cao học
Bậc học
24 Tháng
Thời lượng
1 - 8
Kỳ nhập học (tháng)
$1,310
Học phí
1
Học xá
Đại học Adelphi là một trường đại học nghiên cứu tiến sĩ được trao giải thưởng cao và xếp hạng quốc gia,cung cấp các chương trình khoa học - nghệ thuật tự do đặc biệt và đào tạo chuyên nghiệp thông qua những thế mạnh của trường : Nghệ thuật và Nhân văn, STEM và Khoa học xã hội, Ngành nghề kinh doanh và giáo dục, Sức khỏe Hơn 115.000 sinh viên tốt nghiệp Adelphi đã đạt được các kỹ năng để phát triển chuyên nghiệp như những công dân năng động, chu đáo, ghi dấu ấn của họ trên Đại học, cộng đồng của họ và thế giới.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Bằng Thạc sĩ Khoa học về Toán ứng dụng và Thống kê chuẩn bị cho sinh viên các ngành nghề nâng cao trong các lĩnh vực như tính toán khoa học, tối ưu hóa và thống kê.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Foundations for Advanced Mathematics
 • Programming with Applications in Math
 • Probability and Statistics
 • Graduate Capstone in the Mathematical Sciences
 • Applied Mathematics Specialization:
 • Ordinary Differential Equations
 • Partial Differential Equations
 • Numerical Linear Algebra and Applications
 • Numerical Calculus and Applications
 • Linear Programming and Optimization
 • Statistics Specialization:
 • Regression Analysis
 • Advanced Statistical Procedures
 • Data Base Management Systems
 • Data Science
 • Big Data Analytics
 • Current Topics in Statistics
 • Statistical Consulting Practicum

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 1,8 hàng năm

  4. Học phí: $U ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭1,310 / credit hour

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành:


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng