Master of Science (Bioinformatics)

The University of Melbourne
Cao học
Bậc học
24 Tháng
Thời lượng
1 - 3 - 7
Kỳ nhập học (tháng)
$44,256
Học phí
1
Học xá

Đại học Melbourne là trường đại học nghiên cứu công lập ở Melbourne, Úc. Được thành lập vào năm 1853, trường là cơ sở giáo dục đại học lâu đời thứ hai tại Úc và lâu đời nhất tại tiểu bang Victoria. Đại học Melbourne luôn đứng đầu trong số các trường đại học tốt nhất tại Úc và trong nhóm các trường đại học tốt trên thế giới, đặc biệt là trong các ngành khoa học sinh học, y khoa và công nghệ thông tin.

 

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Bằng thạc sĩ khóa học này, bao gồm một thành phần dự án nghiên cứu lớn, cung cấp một nền giáo dục rộng rãi về tin sinh học, với nền tảng vững chắc về khoa học máy tính và thống kê. Cho dù chuyên ngành của bạn là về sinh học, y sinh, toán học / thống kê hoặc khoa học máy tính, bạn phải có một điểm đầu vào cho văn bằng này.
 

2. Cấu trúc khóa học:

FIRST YEAR:
+Biology/biomedicine background
A.Elements of Statistics
B.Elements of Probability
C.Algorithms and Complexity
D.Elements of Bioinformatics
E.Introduction to Programming

+Mathematics and statistics background
A.Genes Molecules and Cells
B.Elements of Bioinformatics
C.Algorithms and Complexity
D.Human Physiology
E.Introduction to Programming

+Computer science background
A.Genes Molecules and Cells
B.Elements of Probability
C.Elements of Bioinformatics
D.lements of Statistics
E.Human Physiology

SECOND YEAR:
+Core
A.Statistics for Bioinformatics
B.Bioinformatics Case Studies
C.Algorithms for Bioinformatics
D.Communication for Research Scientists
+Selective
A.Computational Genomics
B.Genomics and Bioinformatics
RESEARCH PROJECT
Stream A

 • Bioinformatics Research Project Pt 1
 • Bioinformatics Research Project Pt 2
 • Bioinformatics Research Project Pt 3

 • Stream B

 • Bioinformatics Research Project Pt 1
 • Bioinformatics Research Project Pt 2
 • Bioinformatics Research Project Pt 3
 • Bioinformatics Research Project Pt 4
 • Sream C

 • Bioinformatics Research Project Pt 1
 • Bioinformatics Research Project Pt 2
 • B


 •  

3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 1,3,7 hàng năm

4. Học phí: $A 44,256/năm

5. Xếp hạng theo chuyên ngành: Xếp hạng 14 thế giới về lâm sàng, tiền lâm sàng và sức khỏe và nằm trong top 50 thế giới về Triết học.


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Học bổng

Bachelor of Commerce Global Scholarship
Science Graduate Scholarship (International)
Science Graduate Scholarship
Melbourne School of Engineering Scholarship
Melbourne School of Engineering Scholarship
Melbourne International Undergraduate Scholarship
Melbourne Graduate Scholarship
Melbourne International Undergraduate Scholarship
Melbourne School of Engineering Foundation Scholarship