Master of Educational Psychology

The University of Melbourne
Cao học
Bậc học
48 Tháng
Thời lượng
0
Kỳ nhập học (tháng)
$38,112
Học phí
1
Học xá

Đại học Melbourne là trường đại học nghiên cứu công lập ở Melbourne, Úc. Được thành lập vào năm 1853, trường là cơ sở giáo dục đại học lâu đời thứ hai tại Úc và lâu đời nhất tại tiểu bang Victoria. Đại học Melbourne luôn đứng đầu trong số các trường đại học tốt nhất tại Úc và trong nhóm các trường đại học tốt trên thế giới, đặc biệt là trong các ngành khoa học sinh học, y khoa và công nghệ thông tin.

 

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Thạc sĩ Tâm lý Giáo dục sẽ cho phép sinh viên trở thành các học viên đồng thời phát triển các kỹ năng và kinh nghiệm nghiên cứu tiên tiến để nâng cao năng lực làm việc trong các chương trình đại học liên quan đến chuyên nghiệp. Khóa học cung cấp một nền tảng trong các nền tảng lý thuyết, khái niệm và thực nghiệm về thực hành nghề nghiệp trong tâm lý giáo dục và cơ hội cho sinh viên phát triển các kỹ năng liên quan đến thực hành chuyên nghiệp thông qua kinh nghiệm chuyên môn được giám sát. Khóa học cung cấp cơ hội cho sinh viên thực hiện một phần đáng kể các nghiên cứu ban đầu trong lĩnh vực thực hành tâm lý giáo dục và thực hành liên quan.
 

2. Cấu trúc khóa học:

Year 1

 • Ed Psych Practicum 1
 • Ed Psych Practicum 2
 • Psychological Tests
 • Counselling Skills for Ed. Psychologists
 • Exceptionality:Assessment & Intervention
 • Working with Groups
 • Learning Processes and Problems
 • Research Methods
 • Consultation in Educational Settings

 • Year 2

 • Ed Psych Practicum 3
 • Ed Psych Practicum 4
 • Research Project
 • Intervention in Problems of Young People
 • Development and Differences
 • Year 3

 • Ed Psych Practicum 3
 • Doctor of Education Thesis

 • Year 4

 • Ed Psych Practicum 4
 • Doctor of Education Thesis


 •  

3. Tháng có kỳ nhập học: N/A

4. Học phí: $A 40,448/năm

5. Xếp hạng theo chuyên ngành: Xếp hạng 14 thế giới về Giáo dục và hạng 18 về Tâm lý học.


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Học bổng

Bachelor of Commerce Global Scholarship
Science Graduate Scholarship (International)
Science Graduate Scholarship
Melbourne School of Engineering Scholarship
Melbourne School of Engineering Scholarship
Melbourne International Undergraduate Scholarship
Melbourne Graduate Scholarship
Melbourne International Undergraduate Scholarship
Melbourne School of Engineering Foundation Scholarship