Master of Cyber Security

RMIT University
Cao học
Bậc học
24 Tháng
Thời lượng
2 - 7
Kỳ nhập học (tháng)
$34,560
Học phí
1
Học xá

Đại học RMIT sở hữu danh tiếng quốc tế và là một trong những cơ sở giáo dục bậc cao đầu tiên của Úc. RMIT cung cấp nền giáo dục xuất sắc trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn và đào tạo nghề, trong nghiên cứu ứng dụng, tham gia giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp và cộng đồng. Đại học RMIT mang đến các chương trình học về kinh doanh, công nghệ, truyền thông, thiết kế, thời trang và ngôn ngữ. RMIT tự hào về sự đa dạng của các hoạt động ngoại khóa nhằm khuyến khích sinh viên tạo nên sự đột phá mới trong lĩnh vực mà họ quan tâm.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Bằng cấp này nhằm mục đích trang bị cho học viên các công cụ toán học, kỹ thuật và kinh doanh để bảo mật hệ thống thông tin tổ chức. Học viên sẽ tìm hiểu về bảo mật mạng LAN (LAN) cục bộ, mật mã, tiêu chuẩn mã hóa nâng cao, RSA, thẻ thông minh, sinh trắc học, hack đạo đức và quản lý rủi ro hệ thống thông tin.

2. Cấu trúc khóa học:

 • Case Studies in Cyber Security
 • Introduction to Information Security
 • Discrete Mathematics
 • Programming Fundamentals
 • IT Infrastructure and Security
 • Cryptography for Cyber Security
 • Data Communication and Net-Centric Computing
 • Advanced Programming
 • Coding for Cyber Communication
 • Information Theory for Secure Communications
 • Governance and Change in Digital Business
 • Ethical Hacking for Cyber Security
 • Smartcards and Biometrics for Cyber Security
 • Introduction to Statistics
 • Analysis of Categorical Data
 • Data Visualisation
 • Machine Learning
 • Applied Bayesian Statistics
 • Mathematical Modelling and Decision Analysis
 • Cloud Computing
 • Systems Architecture
 • Information Systems Risk Management
 • Industry Awareness Project
 • Data Communication and Net-Centric Computing
 • Advanced Programming
 • Coding for Cyber Communication
 • Information Theory for Secure Communications
 • Governance and Change in Digital Business
 • Ethical Hacking for Cyber Security
 • Smartcards and Biometrics for Cyber Security
 • Introduction to Statistics
 • Analysis of Categorical Data
 • Data Visualisation
 • Machine Learning
 • Applied Bayesian Statistics
 • Mathematical Modelling and Decision Analysis
 • Cloud Computing
 • Systems Architecture
 • Further Programming
 • Artificial Intelligence
 • Data Mining
 • Big Data Processing
 • Data Communication and Net-Centric Computing
 • Computer and Internet Forensics
 • Algebra for Information Security
 • Information Theory for Secure Communications
 • Smartcards and Biometrics for Cyber Security
 • Digital Risk Management and Information Security
 • Digital Strategy
 • Ethical Hacking for Cyber Security
 • Database Concepts
 • Analysis of Large Data Sets
 • Game Theory and its Applications
 • Introduction to Statistical Computing
 • Data Visualisation
 • Cloud Security
 • Secure Electronic Commerce
 • Governance and Change in Digital Business
 • Digital Innovation
 • Business Intelligence
 • Analysis of Categorical Data
 • Machine Learning
 • Introduction to Statistics
 • Applied Bayesian Statistics
 • Mathematical Modelling and Decision Analysis
 • Industry Linkage Project
 • Advanced Topics in Cryptography
 • Ethical Hacking for Cyber Security
 • Smartcards and Biometrics for Cyber Security
 • Cloud Security
 • Data Communication and Net-Centric Computing
 • Computer and Internet Forensics
 • Web Services
 • Cloud Security
 • Algebra for Information Security
 • Information Theory for Secure Communications
 • Smartcards and Biometrics for Cyber Security
 • Digital Risk Management and Information Security
 • Digital Strategy
 • Ethical Hacking for Cyber Security
 • Database Concepts
 • Analysis of Large Data Sets
 • Game Theory and its Applications
 • Introduction to Statistical Computing
 • Secure Electronic Commerce
 • Governance and Change in Digital Business
 • Digital Innovation
 • Data Visualisation
 • Analysis of Categorical Data
 • Machine Learning
 • Applied Bayesian Statistics
 • Business Intelligence
 • Mathematical Modelling and Decision Analysis
 • Cloud Computing
 • Systems Architecture

3. Kỳ nhập học: tháng 2,7 hàng năm

4. Học phí: 34,560AUD/năm

5. Xếp hạng: Top 150 ngành Kinh tế trên toàn cầu


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Học bổng

Academic Excellence Scholarships for Southeast Asia
STEMM Merit Scholarships for Southeast Asia
International Engineering and Technology Dual Campus Relocation Grant
RMIT Vietnam Alumni Postgraduate Scholarship