Master of Analytics

RMIT University
Cao học
Bậc học
24 Tháng
Thời lượng
2 - 7
Kỳ nhập học (tháng)
$32,640
Học phí
1
Học xá

Đại học RMIT sở hữu danh tiếng quốc tế và là một trong những cơ sở giáo dục bậc cao đầu tiên của Úc. RMIT cung cấp nền giáo dục xuất sắc trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn và đào tạo nghề, trong nghiên cứu ứng dụng, tham gia giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp và cộng đồng. Đại học RMIT mang đến các chương trình học về kinh doanh, công nghệ, truyền thông, thiết kế, thời trang và ngôn ngữ. RMIT tự hào về sự đa dạng của các hoạt động ngoại khóa nhằm khuyến khích sinh viên tạo nên sự đột phá mới trong lĩnh vực mà họ quan tâm.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Khóa học này chuẩn bị cho học viên các kĩ năng phân tích thống kê trong kinh doanh với một loạt các môn tự chọn, tập trung vào học tập tích hợp công việc.
 

2. Cấu trúc khóa học:

Y1

 • Applied Analytics
 • Database Concepts
 • Data Wrangling
 • Essential Mathematics
 • Data Visualisation and Communication
 • Machine Learning
 • Time Series Analysis
 • Mathematical Modelling and Decision Analysis
 • Applied Bayesian Statistics
 • Analysis of Categorical Data
 • Design and Analysis of Experiments
 • Forecasting
 • Multivariate Analysis Techniques
 • Regression Analysis
 • Statistical Inference
 • Statistics of Quality Control and Performance Analysis
 • Stochastic Processes and Applications
 • Game Theory and its Applications
 • Methods and Models of Operations Research
 • Questionnaire and Research Design
 • Systems Simulation
 • System Dynamics
 • Sports Analytics
 • Introduction to Statistical Computing
 • Y2

 • Applied Research Project
 • Data Visualisation and Communication
 • Machine Learning
 • Time Series Analysis
 • Essential Mathematics
 • Mathematical Modelling and Decision Analysis
 • Applied Bayesian Statistics
 • Analysis of Categorical Data
 • Design and Analysis of Experiments
 • Forecasting
 • Multivariate Analysis Techniques
 • Regression Analysis
 • Statistical Inference
 • Statistics of Quality Control and Performance Analysis
 • Stochastic Processes and Applications
 • Game Theory and its Applications
 • Methods and Models of Operations Research
 • Minor Thesis
 • Questionnaire and Research Design
 • Systems Simulation
 • System Dynamics
 • Sports Analytics
 • Introduction to Statistical Computing
 • Accounting for Management Decisions
 • Corporate Finance
 • Fixed Income Securities and Credit Analysis
 • Financial Decision Making
 • Options, Futures and Risk Management
 • Scripting Language Programming
 • Artificial Intelligence
 • Intelligent Web Systems
 • Programming Techniques
 • Algorithms and Analysis
 • Advanced Programming
 • Data Mining
 • Advanced Programming Techniques
 • Database Systems
 • Programming Fundamentals
 • Big Data Management
 • Big Data Processing
 • Case Studies in Data Science
 • Practical Data Science with Python
 • Social Media and Networks Analytics
 • Quantitative Methods in Finance
 • Economic Analysis for Business
 • Financial Econometrics
 • Econometric Techniques
 • GIS Fundamentals
 • GIS Principles
 • Advanced GIS
 • GIS Analytics
 • Digital Risk Management and Information Security
 • Digital Strategy
 • Business Intelligence
 • Introduction to Information Security
 • Case Studies in Cyber Security
 • Information Theory for Secure Communications
 • e Procurement and Supply Chain Technologies
 • e Business Models and Issues
 • Information Systems Risk Management
 • Decision Support Systems
 • Knowledge and Data Warehousing
 • Web Search Engines and Information Retrieval
 • Globalization and Business IT
 • Business Systems Analysis and Design
 • Enterprise Systems
 • Risk Management and Feasibility
 • Engineering Economic Strategy
 • Planning and Control
 • Sustainable Engineering Systems and Environment
 • Measurement and Improvement
 • Project Management
 • Mathematical Modelling and Decision Analysis
 • Applied Bayesian Statistics
 • Analysis of Categorical Data
 • Design and Analysis of Experiments
 • Forecasting
 • Multivariate Analysis Techniques
 • Regression Analysis
 • Statistical Inference
 • Statistics of Quality Control and Performance Analysis
 • Stochastic Processes and Applications
 • Game Theory and its Applications
 • Methods and Models of Operations Research
 • Questionnaire and Research Design
 • Systems Simulation
 • System Dynamics
 • Sports Analytics
 • Introduction to Statistical Computing
 • Marketing Management
 • Consumer Behaviour
 • Interactive Marketing
 • Services Marketing
 • Business and Network Marketing
 • Supply Chain Principles
 • Supply Chain Modelling & Design
 • Supply Chain Sustainability
 • Strategic Operations and Supply Chain Management
 • e Business Supply Chains
 • Distribution and Freight Logistics


 •  

3. Kỳ nhập học: tháng 2,7 hàng năm

4. Học phí: 32,640AUD/năm

5. Xếp hạng: Top 150 ngành Kinh tế trên toàn cầu


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Học bổng

Academic Excellence Scholarships for Southeast Asia
STEMM Merit Scholarships for Southeast Asia
International Engineering and Technology Dual Campus Relocation Grant
RMIT Vietnam Alumni Postgraduate Scholarship