Graduate Certificate in Human Rights

Curtin University
Cao học
Bậc học
6 Tháng
Thời lượng
2 - 7
Kỳ nhập học (tháng)
$14,500
Học phí
1
Học xá

Đại học Curtin là đại học lớn nhất vùng Tây Úc, với hơn 56.000 sinh viên, khoảng một phần tư trong đó là các sinh viên nước ngoài. Uy tín quốc tế của trường đã được khẳng định trong các bảng xếp hạng đại học quốc tế thế giới những năm gần đây. Trường hiên được xếp trong nhóm 1% trường đại học trên thế giới theo bảng xếp hạng danh giá các trường Đại học Thế giới Academic Ranking năm 2017.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Khóa học này là một con đường đầu vào Thạc sĩ Nhân quyền cho những người không có bằng cấp liên quan. Nó dành cho những người làm nhân quyền, những người hy vọng sẽ làm việc trong lĩnh vực nhân quyền, những chuyên gia muốn áp dụng các nguyên tắc nhân quyền vào thực tiễn của họ, nhân viên phát triển, nhân viên tổ chức phi chính phủ, nhà hoạt động, giáo viên, hòa giải và nhân viên xung đột, và cộng đồng công nhân. Nó liên quan đến việc nghiên cứu lý thuyết và triết học về quyền con người qua các truyền thống văn hóa, tôn giáo, triết học và chính trị khác nhau, và làm thế nào những ý tưởng này có thể được chuyển thành thực tiễn trong thế giới đương đại.
 

2. Cấu trúc khóa học:

  • Human Rights Theory and Philosophy
  • Community Education and Consciousness Raising
  • Human Rights and Development
  • Human Rights History Across Cultures and Religions
  • Human Rights Instruments and Institutions
  • Human Rights Activism, Advocacy and Change
  • Refugee Rights
  • Indigenous Rights

3. Tháng có kỳ nhập học: Tháng 2,7 hàng năm

4. Học phí: $A 14,500/năm

5. Xếp hạng theo chuyên ngành: N/A


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Học bổng

Curtin PhD Scholarships