Diploma of Science(Extended)

UTS College
Cao đẳng
Bậc học
16 Tháng
Thời lượng
3 - 6 - 10
Kỳ nhập học (tháng)
$39,000
Học phí
1
Học xá

UTS College là một phân viện trực thuộc Đại học Technology Sydney và có cơ sở chính tại Sydney. UTS College cung cấp các chương trình đào tạo tiếng Anh, dự bị đai học, liên thông lên năm 2 đại học trong những lĩnh vực sau: Anh ngữ học thuật, Kinh doanh, Truyền thông, Thiết kế & Kiến trúc, Kỹ sư, Công nghệ thông tin và Khoa học. Mỗi năm trường nhận 5.000 sinh viên từ 75 quốc gia khác nhau và 90% sinh viên tốt nghiệp hàng năm đạt đủ điều kiện để liên thông vào đại học UTS, mở ra cho sinh viên cơ hội chinh phục tấm bằng đại học Úc danh giá.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Văn bằng Khoa học được thiết kế để trao cho bạn năng lực áp dụng tư duy khoa học và phân tích cho các vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến thế giới ngày nay. Công việc của bạn là một nhà khoa học có khả năng thay đổi tương lai và giúp giải quyết một số thách thức mà nhân loại phải đối mặt.

2. Cấu trúc khóa học:

 • +PHYSICAL SCIENCES STREAM
 • Introduction to Mathematics
 • Introduction to Science
 • Academic Communication OR Academic English
 • Academic & Technical Communication
 • Chemistry 1
 • Principles of Scientific Practice
 • Physical Aspects of Nature
 • Chemistry 2
 • Foundation Mathematics
 • Physics in Action
 • Introduction to Materials
 • Mathematical Modelling 1
 • + LIFE SCIENCES STREAM
 • Introduction to Mathematics
 • Introduction to Science
 • Academic Communication OR Academic English
 • Academic & Technical Communication
 • Chemistry 1
 • Principles of Scientific Practice
 • Physical Aspects of Nature
 • Chemistry 2
 • Cell Biology and Genetics
 • Human Anatomy and Physiology
 • Biocomplexity
 • Statistical Design and Analysis

 • 3. Tháng có kỳ nhập học: tháng 3,6,10 hàng năm

  4. Học phí: $A ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭39,000 / năm

  5. Xếp hạng theo chuyên ngành: Nằm trong top 400 thế giới về ngành Khoa Học Vật Lý, xếp hạng 363 thế giới về ngành Khoa Học Đời Sống & Y Khoa.


  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

  Học bổng

  Future Leaders Scholarship