Bachelor of Science (Biotechnology)/Bachelor of Biomedical Science

RMIT University
Đại học
Bậc học
48 Tháng
Thời lượng
2
Kỳ nhập học (tháng)
$36,480
Học phí
1
Học xá

Đại học RMIT sở hữu danh tiếng quốc tế và là một trong những cơ sở giáo dục bậc cao đầu tiên của Úc. RMIT cung cấp nền giáo dục xuất sắc trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn và đào tạo nghề, trong nghiên cứu ứng dụng, tham gia giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp và cộng đồng. Đại học RMIT mang đến các chương trình học về kinh doanh, công nghệ, truyền thông, thiết kế, thời trang và ngôn ngữ. RMIT tự hào về sự đa dạng của các hoạt động ngoại khóa nhằm khuyến khích sinh viên tạo nên sự đột phá mới trong lĩnh vực mà họ quan tâm.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Học viên sẽ học cách áp dụng các kỹ thuật trong sinh học phân tử và di truyền học để chẩn đoán các gen gây ung thư, làm cho cây trồng và vật nuôi ít bị bệnh hơn và làm cho thực phẩm an toàn hơn, hoàn thành các nghiên cứu về sinh học tế bào, sinh lý học, vi sinh học và sinh học phân tử bao gồm cả proteomics. Học viên cũng có thể chọn nghiên cứu giải phẫu, khoa học thần kinh, sinh học tim mạch, vi sinh công nghiệp và sinh hóa ứng dụng

2. Cấu trúc khóa học:

Năm 1

 • Chemistry of Materials 1
 • Cell Structure and Function
 • Scientific Skills and Communication
 • Mathematics and Statistics
 • Chemistry for Life Sciences
 • Animal Structure and Function
 • Introduction to Microbiology, Immunology and Genetics

Năm 2

 • Biochemistry and Molecular Biology 1
 • Human Physiology 1 - Body Systems
 • Developmental and Cell Biology
 • Biochemistry and Molecular Biology 2
 • Human Physiology 2: Body Systems
 • Diagnostic Microbiology
 • Genetics and Molecular Biology

Năm 3

 • Cellular Communication
 • Medical Microbiology 1
 • Statistics and Epidemiology
 • Medical Microbiology 2
 • Bioinformatics
 • Immunology
 • Head and Visceral Anatomy
 • Cardiorespiratory Biology
 • Industrial Microbiology
 • Medicines, Drugs and Poisons
 • Limb and Trunk Anatomy
 • Neuroscience
 • Biology of Tissue Growth and Repair
 • Applied Biochemical Methods
 • Biomolecules and Cellular Regulation
 • Outbreak: The Detection and Control of Infectious Disease
 • Principles of Pharmacology
 • Applied Pharmacology
 • Protein Technologies

Năm 4

 • Gene Technologies
 • Science Project
 • Practical Biomedical Sciences
 • Functional Genomics and Proteomics
 • Head and Visceral Anatomy
 • Cardiorespiratory Biology
 • Industrial Microbiology
 • Medicines, Drugs and Poisons
 • Limb and Trunk Anatomy
 • Neuroscience
 • Biology of Tissue Growth and Repair
 • Applied Biochemical Methods
 • Biomolecules and Cellular Regulation
 • Outbreak: The Detection and Control of Infectious Disease
 • Principles of Pharmacology
 • Applied Pharmacology
 • Pharmacology of Therapeutic Agents 1
 • Pharmacology of Therapeutic Agents 2
 • Drug Research and Development
 • Principles of Toxicology
 • Protein Technologies

3. Cơ hội nghề nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các vị trí nghiên cứu, sản xuất và thử nghiệm trong các phòng thí nghiệm của chính phủ và tư nhân.

Các nhà tuyển dụng tiềm năng bao gồm: chính phủ (bao gồm CSIRO và Melbourne Water), viện nghiên cứu y tế (bao gồm WEHI), bệnh viện, các trường đại học, công nghiệp tư nhân.

4. Học phí: 36,480 AUD/năm

5. Cơ sở: Melbourne


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Học bổng

Academic Excellence Scholarships for Southeast Asia
STEMM Merit Scholarships for Southeast Asia
International Engineering and Technology Dual Campus Relocation Grant
RMIT Vietnam Alumni Postgraduate Scholarship