Bachelor of Science (Applied Science)/Bachelor of Business (Management)

RMIT University
Đại học
Bậc học
48 Tháng
Thời lượng
2 - 7
Kỳ nhập học (tháng)
$39,960
Học phí
1
Học xá

Đại học RMIT sở hữu danh tiếng quốc tế và là một trong những cơ sở giáo dục bậc cao đầu tiên của Úc. RMIT cung cấp nền giáo dục xuất sắc trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn và đào tạo nghề, trong nghiên cứu ứng dụng, tham gia giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp và cộng đồng. Đại học RMIT mang đến các chương trình học về kinh doanh, công nghệ, truyền thông, thiết kế, thời trang và ngôn ngữ. RMIT tự hào về sự đa dạng của các hoạt động ngoại khóa nhằm khuyến khích sinh viên tạo nên sự đột phá mới trong lĩnh vực mà họ quan tâm.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Bằng cấp quản lý của học viên sẽ cung cấp cho học viên một nền tảng kiến thức rộng lớn về kinh doanh và thành phần khoa học ứng dụng sẽ cho phép học viên chuyên về một trong sáu chuyên ngành, cho phép học viên linh hoạt để tạo ra một mức độ cá nhân.

2. Cấu trúc khóa học:

Y1

 • Scientific Skills and Communication
 • Introduction to Management
 • Accounting in Organisations and Society
 • Chemistry of Materials 2
 • Analytical Science
 • Mathematics and Statistics
 • Chemistry of Materials 1
 • Chemistry Principles
 • Modern Physics
 • Physics for Leaders
 • Cell Structure and Function
 • Introduction to Microbiology, Immunology and Genetics
 • Animal Structure and Function
 • Life on Earth
 • Y2

 • Prices and Markets
 • Macroeconomics 1
 • Organisational Analysis
 • Marketing Principles
 • Chemistry Theory 2A
 • Chemistry Laboratory 2A
 • Analytical Spectroscopy
 • Chemistry Theory 2B
 • Instrumental and Environmental Analysis
 • Y3

 • Business Information Systems
 • Business Statistics 1
 • Work in Global Society
 • Leadership and Decision Making
 • Management in Practice
 • Chemistry Theory 3A
 • Chemistry Theory 3B
 • Chemistry Laboratory 3
 • Advanced Spectroscopic Analysis
 • Y4

 • Science Project
 • The Professional Scientist
 • Commercial Law
 • Ethics and Governance
 • Contemporary Management: Issues and Challenges
 • Creativity, Innovation and Design
 • Strategic Management
 • Food Microbiology
 • Medical Microbiology 1
 • Animal Diversity
 • Plant Structure and Function
 • Microbiology
 • Ecotoxicology
 • Ecology
 • Gene Technologies
 • Introduction to Microbiology, Immunology and Genetics
 • Animal Structure and Function
 • Biological Chemistry
 • Genetics and Molecular Biology
 • Cell and Tissue Culture
 • Plant Diversity
 • Environmental Biotechnology
 • Regulatory, Ethical and Legal Issues in Biotechnology
 • Environmental Chemistry 1A
 • Environmental Chemistry 1B
 • Chemistry of Materials 1
 • Chemistry Laboratory 2B
 • Environmental Chemistry 2A
 • Environmental Chemistry 2B
 • Food Chemistry
 • Environmental Chemistry 3A
 • Environmental Chemistry 3B
 • Chemistry Principles
 • Chemistry for Life Sciences
 • Photography for the Technologists
 • The Hydrosphere
 • Ecology
 • The Atmosphere
 • The Soil Environment
 • Environmental Studies
 • Environmental Sampling and Analysis
 • Mathematics for Physicists
 • Calculus and Analysis 1
 • Calculus and Analysis 2
 • Statistics and Epidemiology
 • Applied Nutrition
 • Nutrition, Health and Disease
 • Food Manufacturing: Plant Products
 • Introduction to Nanotechnology
 • Nanotechnology Methodology
 • Nanotechnology Practice
 • Nanosensors
 • Chemistry of Drugs and Toxins
 • The Science of Forensic Investigation
 • Materials and Thermal Physics
 • Introduction to Physical Modelling
 • Quantum and Statistical Physics
 • Energy and Earth's Environment
 • Astrophysics and Cosmology
 • Solid State Physics
 • Instrumentation for Scientists and Engineers
 • Photonics and Nuclear Physics
 • Astronomy and Black Holes
 • Scientific Visualisation
 • Biomedical and Forensic Photography
 • Mechanics
 • Modern Physics
 • Physics for Leaders
 • Optics and Radiation Physics
 • Applied Physics
 • Thermodynamics and Electromagnetism
 • Electromagnetics and Quantum Physics
 • Life on Earth

3. Kỳ nhập học: tháng 2,7 hàng năm

4. Học phí: 39,960AUD/năm

5. Xếp hạng: Top 150 ngành Kinh tế trên toàn cầu


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Học bổng

Academic Excellence Scholarships for Southeast Asia
STEMM Merit Scholarships for Southeast Asia
International Engineering and Technology Dual Campus Relocation Grant
RMIT Vietnam Alumni Postgraduate Scholarship