Bachelor of European Studies

Australian National University (ANU)
Đại học
Bậc học
36 Tháng
Thời lượng
2
Kỳ nhập học (tháng)
$38,304
Học phí
1
Học xá

Được thành lập vào năm 1946, Đại học Quốc gia Australia (ANU) là đại học số 1 nước Úc và đứng thứ 31 thế giới (Xếp hạng Đại học thế giới QS 2021), được công nhận đạt tiêu chuẩn giảng dạy cao và chất lượng nghiên cứu xuất sắc. Nhờ quy mô lớp nhỏ và tỉ lệ giảng viên/sinh viên cao, sinh viên ANU được trao đổi trực tiếp với giảng viên và trợ giảng đều là các cán bộ đầu ngành trên thế giới.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Cử nhân Nghiên cứu Châu Âu tập trung vào các nền tảng của Châu Âu hiện đại, ghi nhớ lịch sử lâu đời của nó và làm thế nào điều này đã định hình các xã hội châu Âu đương đại. Nó cũng xem xét các khía cạnh đổi mới của những phát triển gần đây, đặc biệt là khả năng hợp tác và thống nhất cũng như căng thẳng giữa các truyền thống.

2. Cấu trúc khóa học

Bao gồm 144 tín chỉ:
A. 24 tín chỉ từ những khóa học bắt buộc
B. 12 tín chỉ từ những khóa học lịch sử châu Âu
C. 12 tín chỉ từ những khóa học châu Âu đương đại
D. Chọn 1:
48 tín chỉ từ một trong những khóa học ngôn ngữ chuyên môn
Hoặc:
24 tín chỉ từ một trong những khóa học ngôn ngữ phụ
24 tín chỉ từ một trong những khóa học sau:
an in-country study abroad component/exchange in the same language as the minor
Internship undertaken in the same language as the minor
Hoặc:
24 tín chỉ từ một trong những khóa học ngôn ngữ nâng cao phụ
24 tín chỉ từ một trong những khóa học phụ hoặc chuyên môn
E. 48 tín chỉ từ những khóa học tự chọn

3. Kỳ nhập học: Tháng 2

4. Học phí: $38,304 AUD/năm

5. Xếp hạng: Hạng 16

6. Học bổng: Có 75 học bổng cho học sinh quốc tế
Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!"""""""""""""""

Học bổng

ANU Chancellor’s International Scholarship