Bachelor of Environmental Science/Bachelor of Environment and Society

RMIT University
Đại học
Bậc học
48 Tháng
Thời lượng
2
Kỳ nhập học (tháng)
$36,480
Học phí
1
Học xá

Đại học RMIT sở hữu danh tiếng quốc tế và là một trong những cơ sở giáo dục bậc cao đầu tiên của Úc. RMIT cung cấp nền giáo dục xuất sắc trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn và đào tạo nghề, trong nghiên cứu ứng dụng, tham gia giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp và cộng đồng. Đại học RMIT mang đến các chương trình học về kinh doanh, công nghệ, truyền thông, thiết kế, thời trang và ngôn ngữ. RMIT tự hào về sự đa dạng của các hoạt động ngoại khóa nhằm khuyến khích sinh viên tạo nên sự đột phá mới trong lĩnh vực mà họ quan tâm.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học
 
Học viên sẽ học cách giải quyết vấn đề cấp bách nhất của thời đại hiện nay: ứng phó và thích ứng với thay đổi môi trường. Chương trình này là chương trình duy nhất ở Victoria, kết hợp kiến thức khoa học và khoa học xã hội, được thiết kế để cung cấp cho học viên các năng lực cần thiết để thành công trong các vị trí quản trị môi trường hoặc trở thành một nhà lãnh đạo bền vững và giúp bảo vệ môi trường tự nhiên. 
Thông qua sự kết hợp giữa lý thuyết trong lớp học, thực hành trong phòng thí nghiệm và hiện trường, bạn sẽ nâng cao sự hiểu biết về cả lý thuyết khoa học và xã hội. Thông qua một số dự án thực tế, bạn sẽ học cách nhìn nhận lại và áp dụng các khái niệm lý thuyết vào các vấn đề thực tế. 
 
 2. Cấu trúc khóa học:
Năm 1

 •  Environmental Chemistry 1A
 •  Environmental Ideas - Thought and Action
 •  Scientific Skills and Communication
 •  Sustainable Futures
 •  Life on Earth
 •  Environmental Chemistry 1B
 •  Mathematics and Statistics
 •  The Changing Environment

Năm 2

 •  Australian Society in a Global Context
 •  The Hydrosphere
 •  Global Environmental Representations
 •  Natural Resource Management
 •  Ecology
 •  Climate Change Responses
 •  Environmental Chemistry 2A
 •  Environmental Chemistry 2B
 •  Plant Structure and Function
 •  Animal Diversity
 •  Plant Diversity
 •  Animal Structure and Function

Năm 3

 •  Power and Governance
 •  Environmental Economics
 •  Foundations of Social Research
 •  Environmental Assessment, Monitoring and Systems
 •  Policy Practice (Environment and Planning)
 •  Environmental Chemistry 3A
 •  Environmental Chemistry 3B
 •  Marine Biology
 •  Environmental Biotechnology
 •  Ecotoxicology

Năm 4

 •  Client Based Research (Environment)
 •  The Atmosphere
 •  Environmental Sampling and Analysis
 •  Environmental Work Practice
 •  The Soil Environment
 •  Science Project
 •  Sustainability Strategies

 3. Cơ hội nghề nghiệp: 
 Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các tổ chức địa phương và quốc tế, bao gồm các cơ quan chính phủ, các công ty tư vấn, các doanh nghiệp tư nhân và công cộng ở các vùng đô thị và nông thôn. 
Nghề nghiệp: nhà khoa học, hoạch định chính sách, nhà vận động và bảo vệ môi trường, nhà quản lý môi trường, tư vấn bền vững, nhân viên bảo vệ môi trường, cán bộ chính sách môi trường, cán bộ giáo dục cộng đồng.
 4. Học phí: 36,480 AUD/năm  
 5. Cơ sở: Melbourne


 Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Học bổng

Academic Excellence Scholarships for Southeast Asia
STEMM Merit Scholarships for Southeast Asia
International Engineering and Technology Dual Campus Relocation Grant
RMIT Vietnam Alumni Postgraduate Scholarship