Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) (Honours)/Bachelor of Business (Management)

RMIT University
Đại học
Bậc học
60 Tháng
Thời lượng
2 - 7
Kỳ nhập học (tháng)
$41,184
Học phí
1
Học xá

Đại học RMIT sở hữu danh tiếng quốc tế và là một trong những cơ sở giáo dục bậc cao đầu tiên của Úc. RMIT cung cấp nền giáo dục xuất sắc trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn và đào tạo nghề, trong nghiên cứu ứng dụng, tham gia giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp và cộng đồng. Đại học RMIT mang đến các chương trình học về kinh doanh, công nghệ, truyền thông, thiết kế, thời trang và ngôn ngữ. RMIT tự hào về sự đa dạng của các hoạt động ngoại khóa nhằm khuyến khích sinh viên tạo nên sự đột phá mới trong lĩnh vực mà họ quan tâm.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Khóa học này kết hợp các kỹ năng của học viên để thiết kế các giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật điện với các kỹ năng quản lý. Trong chương trình này, các kỹ năng kỹ thuật sáng tạo của học viên sẽ được hỗ trợ với các kỹ năng chiến lược để thực hiện chúng. Những kỹ năng này ngày càng trở nên quan trọng đối với các lĩnh vực năng lượng, tài nguyên, sản xuất và thiết kế.

2. Cấu trúc khóa học:

Y1

 • Accounting in Organisations and Society
 • Introduction to Management
 • Engineering Computing 1
 • Introduction to Electrical and Electronic Engineering
 • Digital Fundamentals
 • Engineering Mathematics A
 • Physics 1
 • Y2

 • Macroeconomics 1
 • Prices and Markets
 • Marketing Principles
 • Electrical Engineering 1
 • Signals and Systems 1
 • Mathematics for ECE
 • Introduction to Professional Engineering Practice
 • Digital Systems Design 1
 • Electronics
 • Y3

 • Organisational Analysis
 • Work, Health, Safety & Wellbeing
 • Ethics and Governance
 • Commercial Law
 • Introduction to Embedded Systems
 • Engineering Design 2
 • Electrical Plant
 • Electrical Energy Conversion
 • Communication Engineering 1
 • Network Fundamentals and Applications
 • Y4

 • Work in Global Society
 • Creativity, Innovation and Design
 • Management in Practice
 • Leadership and Decision Making
 • Engineering Design 3
 • Research Methods for Engineers
 • Power System Analysis and Control
 • Control Systems
 • Professional Engineering Experience
 • Humanitarian Experiential Learning Project
 • Variable Speed Drives
 • Advanced Control Systems
 • Industrial Automation
 • Real Time Estimation and Control
 • Power Electronic Converters
 • Protection and High Voltage Engineering
 • Renewable Electrical Energy Systems
 • Switched Mode Power Supplies
 • Introduction to Electrical Building Design
 • Advanced Power Systems
 • Signals and Systems 2
 • Electronic Circuits
 • Electronic Engineering 3
 • Embedded System Design and Implementation
 • Y5

 • Strategic Management
 • Contemporary Management: Issues and Challenges
 • Engineering Capstone Project Part A
 • Engineering Capstone Project Part B
 • Professional Engineering Experience
 • Humanitarian Experiential Learning Project
 • Variable Speed Drives
 • Advanced Control Systems
 • Industrial Automation
 • Real Time Estimation and Control
 • Power Electronic Converters
 • Protection and High Voltage Engineering
 • Renewable Electrical Energy Systems
 • Switched Mode Power Supplies
 • Introduction to Electrical Building Design
 • Advanced Power Systems
 • Electrical Transport Engineering
 • Signals and Systems 2
 • Electronic Circuits
 • Electronic Engineering 3
 • Embedded System Design and Implementation
 • Employment Relations
 • International Human Resources
 • Negotiation and Advocacy
 • Issues in International Business
 • Culture and Business Practice in Asia
 • Applied Entrepreneurship
 • Driving Innovation in Organisations
 • Global Entrepreneurship
 • Introduction to Logistics and Supply Chain Management
 • Financial Accounting and Analysis
 • Management Accounting and Business
 • Company Law
 • Financial Markets
 • Business Finance
 • International Monetary Economics
 • Internet for Business
 • Business Information Technology
 • Human Resource Development
 • Managing Performance in Organisations
 • Entrepreneurial Finance
 • Family Business and Entrepreneurship
 • Global Political Economy
 • Enterprise Information Systems

3. Kỳ nhập học: tháng 2,7 hàng năm

4. Học phí: 41,184AUD/năm

5. Xếp hạng: Top 100 ngành Kiến trúc Xây dựng trên toàn cầu


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Học bổng

Academic Excellence Scholarships for Southeast Asia
STEMM Merit Scholarships for Southeast Asia
International Engineering and Technology Dual Campus Relocation Grant
RMIT Vietnam Alumni Postgraduate Scholarship