Bachelor of Engineering (Electrical & Electronic Eng) (Honours)/Bachelor of Business(Management)

RMIT University
Đại học
Bậc học
60 Tháng
Thời lượng
2 - 7
Kỳ nhập học (tháng)
$41,184
Học phí
1
Học xá

Đại học RMIT sở hữu danh tiếng quốc tế và là một trong những cơ sở giáo dục bậc cao đầu tiên của Úc. RMIT cung cấp nền giáo dục xuất sắc trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn và đào tạo nghề, trong nghiên cứu ứng dụng, tham gia giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp và cộng đồng. Đại học RMIT mang đến các chương trình học về kinh doanh, công nghệ, truyền thông, thiết kế, thời trang và ngôn ngữ. RMIT tự hào về sự đa dạng của các hoạt động ngoại khóa nhằm khuyến khích sinh viên tạo nên sự đột phá mới trong lĩnh vực mà họ quan tâm.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Chuyên ngành này cung cấp kiến thức về kỹ thuật điện và điện tử. Đây là nền tảng tạo ra, phân phối và ứng dụng năng lượng điện. Nó cũng rất quan trọng trong việc thiết kế và kiểm soát các thiết bị và hệ thống điện và điện tử để cung cấp năng lượng và tự động hóa cuộc sống hiện đại và cải thiện chất lượng cuộc sống cho các cá nhân và cộng đồng.

2. Cấu trúc khóa học:

Y1

 • Accounting in Organisations and Society
 • Introduction to Management
 • Engineering Computing 1
 • Digital Fundamentals
 • Introduction to Electrical and Electronic Engineering
 • Engineering Mathematics A
 • Physics 1
 • Y2

 • Macroeconomics 1
 • Prices and Markets
 • Marketing Principles
 • Electrical Engineering 1
 • Introduction to Professional Engineering Practice
 • Digital Systems Design 1
 • Electronics
 • Signals and Systems 1
 • Mathematics for ECE
 • Y3

 • Organisational Analysis
 • Ethics and Governance
 • Commercial Law
 • Communication Engineering 1
 • Introduction to Embedded Systems
 • Engineering Design 2
 • Y4

 • Creativity, Innovation and Design
 • Contemporary Management: Issues and Challenges
 • Management in Practice
 • Leadership and Decision Making
 • Engineering Design 3
 • Research Methods for Engineers
 • Optical Fibre Systems and Networks
 • Antennas
 • Optical Fibre Technology
 • Satellite Communication Systems Engineering
 • Advanced Mobile and Wireless Systems Engineering
 • Network Access Systems
 • Network Services and Internet Applications
 • Audio Engineering
 • Sensors and Measurement Technologies
 • Circuit and System Simulation
 • Digital Signal Processing for Communication Engineering
 • Biomedical Instrumentation
 • Biomedical Signal Analysis
 • Variable Speed Drives
 • Advanced Control Systems
 • Industrial Automation
 • Embedded Systems: Operating Systems and Interfacing
 • Bioelectromagnetism
 • Smart Embedded Systems
 • Advanced Digital Design 1
 • Advanced Digital Design 2
 • Computer Robotics Control
 • Real Time Systems Engineering
 • Image Processing
 • Real Time Estimation and Control
 • Power Electronic Converters
 • Biosignal Processing and Computing
 • Electronic Materials
 • RF and Microwave Circuits
 • Radar Systems
 • Protection and High Voltage Engineering
 • Advanced Network Engineering
 • Renewable Electrical Energy Systems
 • Wireless Sensor Networks and the Internet of Things
 • Introduction to Electrical Building Design
 • Switched Mode Power Supplies
 • Advanced Power Systems
 • Electrical Transport Engineering
 • Electronic Systems for Automotive Applications
 • Mobile Computing
 • Engineering Project Design & Management
 • Computer and Network Security
 • Systematic and Inventive Problem Solving
 • Extended Professional Engineering Project 1
 • Extended Professional Engineering Project 2
 • Humanitarian Experiential Learning Project
 • Professional Engineering Experience
 • Y5

 • Work in Global Society
 • Strategic Management
 • Engineering Capstone Project Part A
 • Engineering Capstone Project Part B
 • Optical Fibre Systems and Networks
 • Antennas
 • Optical Fibre Technology
 • Satellite Communication Systems Engineering
 • Advanced Mobile and Wireless Systems Engineering
 • Network Access Systems
 • Network Services and Internet Applications
 • Audio Engineering
 • Sensors and Measurement Technologies
 • Circuit and System Simulation
 • Digital Signal Processing for Communication Engineering
 • Biomedical Instrumentation
 • Biomedical Signal Analysis
 • Variable Speed Drives
 • Advanced Control Systems
 • Industrial Automation
 • Embedded Systems: Operating Systems and Interfacing
 • Bioelectromagnetism
 • Smart Embedded Systems
 • Advanced Digital Design 1
 • Advanced Digital Design 2
 • Computer Robotics Control
 • Real Time Systems Engineering
 • Image Processing
 • Real Time Estimation and Control
 • Power Electronic Converters
 • Biosignal Processing and Computing
 • Electronic Materials
 • RF and Microwave Circuits
 • Radar Systems
 • Protection and High Voltage Engineering
 • Advanced Network Engineering
 • Renewable Electrical Energy Systems
 • Wireless Sensor Networks and the Internet of Things
 • Introduction to Electrical Building Design
 • Switched Mode Power Supplies
 • Advanced Power Systems
 • Electrical Transport Engineering
 • Electronic Systems for Automotive Applications
 • Mobile Computing
 • Engineering Project Design & Management
 • Computer and Network Security
 • Systematic and Inventive Problem Solving
 • Extended Professional Engineering Project 1
 • Extended Professional Engineering Project 2
 • Humanitarian Experiential Learning Project
 • Professional Engineering Experience
 • Control Systems
 • Power System Analysis and Control
 • Electrical Plant
 • Electrical Energy Conversion
 • Signals and Systems 2
 • Wireless and Guided Waves
 • Communication Engineering 2
 • Network Fundamentals and Applications
 • Electronic Circuits
 • Electronic Engineering 3
 • Embedded System Design and Implementation
 • Software Engineering Design
 • Computer Architecture and Organisation
 • Network Engineering
 • Enterprise and Cloud Networks
 • Network Management and Software Defined Networks
 • Network Design and Performance
 • Employment Relations
 • International Human Resources
 • Negotiation and Advocacy
 • Issues in International Business
 • Culture and Business Practice in Asia
 • Applied Entrepreneurship
 • Driving Innovation in Organisations
 • Global Entrepreneurship
 • Introduction to Logistics and Supply Chain Management
 • Financial Accounting and Analysis
 • Management Accounting and Business
 • Company Law
 • Financial Markets
 • Business Finance
 • International Monetary Economics
 • Internet for Business
 • Business Information Technology
 • Human Resource Development
 • Managing Performance in Organisations
 • Entrepreneurial Finance
 • Family Business and Entrepreneurship
 • Global Political Economy
 • Enterprise Information Systems
 • Work, Health, Safety & Wellbein

3. Kỳ nhập học: tháng 2,7 hàng năm

4. Học phí: 41,184AUD/năm

5. Xếp hạng: Top 100 ngành Kiến trúc Xây dựng trên toàn cầu


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Học bổng

Academic Excellence Scholarships for Southeast Asia
STEMM Merit Scholarships for Southeast Asia
International Engineering and Technology Dual Campus Relocation Grant
RMIT Vietnam Alumni Postgraduate Scholarship