Bachelor of Engineering (Chemical Engineering) (Honours)/Bachelor of Business (Management)

RMIT University
Đại học
Bậc học
60 Tháng
Thời lượng
2 - 7
Kỳ nhập học (tháng)
$40,248
Học phí
1
Học xá

Đại học RMIT sở hữu danh tiếng quốc tế và là một trong những cơ sở giáo dục bậc cao đầu tiên của Úc. RMIT cung cấp nền giáo dục xuất sắc trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn và đào tạo nghề, trong nghiên cứu ứng dụng, tham gia giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp và cộng đồng. Đại học RMIT mang đến các chương trình học về kinh doanh, công nghệ, truyền thông, thiết kế, thời trang và ngôn ngữ. RMIT tự hào về sự đa dạng của các hoạt động ngoại khóa nhằm khuyến khích sinh viên tạo nên sự đột phá mới trong lĩnh vực mà họ quan tâm.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Trọng tâm của khóa học này là ứng dụng công nghiệp, các nghiên cứu kỹ thuật hóa học của học viên sẽ bao gồm việc áp dụng các khoa học hóa học, vật lý, sinh học và công nghệ để cải tiến các quy trình công nghiệp.

Học viện sẽ học cách làm cho các ngành công nghiệp chế biến hoạt động hiệu quả hơn và giảm thiểu tác động môi trường của chúng bằng cách sử dụng ít năng lượng hơn và tạo ra ít chất thải hơn.

2. Cấu trúc khóa học:

Năm 1

 • Introduction to Professional Engineering Practice
 • Chemistry of Materials 1
 • Engineering Mathematics B
 • Accounting in Organisations and Society
 • Chemical Engineering Fundamentals
 • Chemistry of Materials 2
 • Mathematics and Statics
 • Introduction to Management
 • Introduction to Chemical Engineering Design

Năm 2

 • Fluid Flow and Particle Mechanics
 • Process Thermodynamics
 • Mathematics for Engineers
 • Marketing Principles
 • Numerical Methods/Statistics for Engineers
 • Heat and Mass Transfer
 • Reaction Engineering
 • Macroeconomics 1
 • Prices and Markets

Năm 3

 • Process Principles
 • Commercial Law
 • Work, Health, Safety & Wellbeing
 • Organisational Analysis
 • Ethics and Governance
 • Work in Global Society
 • Leadership and Decision Making

Năm 4

 • Engineering Experimental Investigations
 • Transfer Processes
 • Chemical Engineering Computer Design
 • Environmental and Hazard Analysis
 • Process Systems Design
 • Process Plant Design and Economics
 • Process Control and Simulation
 • Contemporary Management: Issues and Challenges
 • Management in Practice

Năm 5

 • Engineering Capstone Project Part A
 • Engineering Capstone Project Part B
 • Strategic Management
 • Creativity, Innovation and Design
 • Chemical Engineering Design Project 1
 • Chemical Engineering Design Project 2
 • Employment Relations
 • International Human Resources
 • Negotiation and Advocacy
 • Issues in International Business
 • Culture and Business Practice in Asia
 • Applied Entrepreneurship
 • Driving Innovation in Organisations
 • Global Entrepreneurship
 • Introduction to Logistics and Supply Chain Management
 • Financial Accounting and Analysis
 • Management Accounting and Business
 • Company Law
 • Financial Markets
 • Business Finance
 • International Monetary Economics
 • Internet for Business
 • Business Information Technology
 • Human Resource Development
 • Managing Performance in Organisations
 • Entrepreneurial Finance
 • Family Business and Entrepreneurship
 • Global Political Economy
 • Enterprise Information Systems
 • Professional Engineering Experience
 • Humanitarian Experiential Learning Project
 • Advanced Chemical Engineering Specialisation 1
 • Advanced Chemical Engineering Specialisation 2
 • Advanced Chemical Engineering Specialisation 3
 • Process Systems Integration

3. Kỳ nhập học: tháng 2,7 hàng năm

4. Học phí: 40,284 AUD/năm

5. Xếp hạng: Top 100 ngành Kiến trúc Xây dựng trên toàn cầu


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Học bổng

Academic Excellence Scholarships for Southeast Asia
STEMM Merit Scholarships for Southeast Asia
International Engineering and Technology Dual Campus Relocation Grant
RMIT Vietnam Alumni Postgraduate Scholarship