Bachelor of Biotechnology

Australian National University (ANU)
Đại học
Bậc học
36 Tháng
Thời lượng
2
Kỳ nhập học (tháng)
$46,080
Học phí
1
Học xá

Được thành lập vào năm 1946, Đại học Quốc gia Australia (ANU) là đại học số 1 nước Úc và đứng thứ 31 thế giới (Xếp hạng Đại học thế giới QS 2021), được công nhận đạt tiêu chuẩn giảng dạy cao và chất lượng nghiên cứu xuất sắc. Nhờ quy mô lớp nhỏ và tỉ lệ giảng viên/sinh viên cao, sinh viên ANU được trao đổi trực tiếp với giảng viên và trợ giảng đều là các cán bộ đầu ngành trên thế giới.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Khóa học sẽ cho bạn kiến thức về các nền tảng của sinh học như sinh học phân tử và tế bào, công nghệ sinh học và vi sinh học, cũng như các chủ đề đương đại như các vấn đề xã hội và đạo đức của công nghệ sinh học.

2. Cấu trúc khóa học

Bao gồm 144 tín chỉ:
A. 54 tín chỉ từ những khóa học bắt buộc
B. 6 tín chỉ từ những khóa học sau:
 • BIAN3014 Research Design and Analysis in Biological Anthropology
 • BIOL2202 Experimental Design and Analysis in Biology
 • ENVS1003 Introduction to Environmental and Social Research
 • PSYC2009 Quantitative Methods in Psychology
 • STAT1003 Statistical Techniques
 • STAT1008 Quantitative Research Methods
 • C. 12 tín chỉ từ những khóa học sau:
 • BIOL2171 Biochemistry and Nutrition
 • BIOL2142 General Microbiology
 • CHEM2208 Chemical Biology II
 • D. 6 tín chỉ từ những khóa 3000-level từ môn BIOL Biology
  E. 16 tín chỉ từ những khóa 3000-level từ những môn sau:
 • BIOL Biology
 • CHEM Chemistry
 • NEUR Neuroscience
 • F. 48 tín chỉ từ những khóa tự chọn

  3. Kỳ nhập học: Tháng 2

  4. Học phí: $46,080 AUD/năm

  5. Xếp hạng: Hạng 44

  6. Học bổng: Có 73 học bổng cho học sinh quốc tế
  Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!"""

  Học bổng

  ANU Chancellor’s International Scholarship