Bachelor of Arts / Bachelor of Laws

The University of New South Wales (UNSW) (Go8) Sydney
Đại học
Bậc học
60 Tháng
Thời lượng
2
Kỳ nhập học (tháng)
$38,820
Học phí
2
Học xá
UNSW được thành lập vào năm 1949,là thành viên đứng thứ 4 của Top 8 trường đại học hàng đầu tại Úc (Go8) và vinh dự là trường đại học đứng thứ 44 trên toàn thế giới. Trường tiên phong với những công trình nghiên cứu liên ngành trong các lĩnh vực chính như bất bình đẳng và biến đổi khí hậu. Ngoài ra, trường đi đầu trong những chương trình phát triển then chốt như nghiên cứu về HIV/AIDS và ung thư, nhằm hướng đến mục tiêu đóng góp tích cực cho xã hội cũng như ươm mầm những thế hệ sinh viên thực hiện sứ mệnh đó. Phần lớn các khoa của UNSW có trụ sở tại cơ sở Sydney, thành phố luôn được bình chọn là một trong những nơi đáng sống nhất trên thế giới giúp mở ra cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp và có mong muốn phát triển cuộc sống ổn định. Các cơ sở khác bao gồm Cơ sở Mỹ thuật và Thiết kế ở Paddington và UNSW Canberra ở Học viện Vũ trang Úc.

Về khóa học này

1. Thông tin về khóa học

Bằng cấp kép này cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp xuất phát từ các ngành công nghiệp mới và các ngành khoa học đương đại. Bạn sẽ kết hợp một dòng nghiên cứu mạch lạc trong một lĩnh vực khoa học chuyên ngành với một loạt các khóa học kinh doanh nền tảng sẽ cung cấp cho một số khía cạnh của thực tiễn kinh doanh, cho bạn một nền tảng rộng lớn trong quản lý kinh doanh cùng với một nền tảng vững chắc về pháp luật.
 

2. Cấu trúc khóa học

A. Law compulsory courses - 96 UOC
B. Law prescribed elective - 6 UOC
C. Law elective courses - 42 UOC
D. A home major stream - 60 UOC
E. A minor stream - 24 UOC
F. Arts and Social Sciences Prescribed Electives - 12 UOC
 

3. Kỳ nhập học: Tháng 2 hàng năm

4. Học phí: $A 38,820/năm

5. Xếp hạng theo chuyên ngành: 14


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Học bổng

Australia’s Global University Award
International Scientia Coursework Scholarship
UNSW Business School International Scholarship