Bachelor of Applied Science (Psychology)

RMIT University
Đại học
Bậc học
36 Tháng
Thời lượng
2 - 7
Kỳ nhập học (tháng)
$34,560
Học phí
1
Học xá

Đại học RMIT sở hữu danh tiếng quốc tế và là một trong những cơ sở giáo dục bậc cao đầu tiên của Úc. RMIT cung cấp nền giáo dục xuất sắc trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn và đào tạo nghề, trong nghiên cứu ứng dụng, tham gia giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp và cộng đồng. Đại học RMIT mang đến các chương trình học về kinh doanh, công nghệ, truyền thông, thiết kế, thời trang và ngôn ngữ. RMIT tự hào về sự đa dạng của các hoạt động ngoại khóa nhằm khuyến khích sinh viên tạo nên sự đột phá mới trong lĩnh vực mà họ quan tâm.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Các nghiên cứu của học viên sẽ bao gồm các cơ sở sinh học của hành vi bao gồm các mối quan hệ hành vi não, cảm giác, nhận thức và ý thức, lý thuyết về học tập, trí nhớ và cảm xúc nhận thức, động lực và căng thẳng. Nghiên cứu tâm lý học bao gồm các nguyên tắc về tính cách, tâm lý học và tâm lý học xã hội cũng như tâm lý sinh học, tâm lý học nhận thức,..
 

2. Cấu trúc khóa học:

Y1

 • Principles of Psychology
 • Psychology of Everyday Thinking
 • Statistical Computing
 • Foundations of Psychology
 • Statistics
 • Psychology of Social Life
 • Environmental Psychology
 • The Science of Human Nature
 • Applied Psychology Topics
 • Y2

 • Developmental Psychology
 • Biological Psychology
 • Research Methods in Psychology
 • Cognitive Psychology
 • Social Psychology
 • Motivation and Organisational Psychology
 • Forensic Psychology
 • Psychology of Gender
 • Y3

 • Philosophy and Methodology of Psychology
 • Psychological Assessment and Individual Differences
 • Professional Practices in Psychology
 • Psychopathology and Models of Intervention
 • Understanding Personality
 • Forensic Psychology
 • Psychology of Gender
 • Research Project


 •  

3. Kỳ nhập học: tháng 2,7 hàng năm

4. Học phí: 34,560AUD/năm

5. Xếp hạng: N/A


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Học bổng

Academic Excellence Scholarships for Southeast Asia
STEMM Merit Scholarships for Southeast Asia
International Engineering and Technology Dual Campus Relocation Grant
RMIT Vietnam Alumni Postgraduate Scholarship