Bachelor of Applied Science (Exercise and Sport Science)

RMIT University
Đại học
Bậc học
36 Tháng
Thời lượng
2
Kỳ nhập học (tháng)
$33,600
Học phí
1
Học xá

Đại học RMIT sở hữu danh tiếng quốc tế và là một trong những cơ sở giáo dục bậc cao đầu tiên của Úc. RMIT cung cấp nền giáo dục xuất sắc trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn và đào tạo nghề, trong nghiên cứu ứng dụng, tham gia giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp và cộng đồng. Đại học RMIT mang đến các chương trình học về kinh doanh, công nghệ, truyền thông, thiết kế, thời trang và ngôn ngữ. RMIT tự hào về sự đa dạng của các hoạt động ngoại khóa nhằm khuyến khích sinh viên tạo nên sự đột phá mới trong lĩnh vực mà họ quan tâm.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Khóa học này tập trung vào việc tích hợp tập thể dục và hoạt động thể chất vào chăm sóc sức khỏe, hoạt động thể thao, phòng chống chấn thương và phục hồi chức năng. Nó dựa trên kiến thức và kỹ thuật từ khoa học y sinh, sinh lý học, cơ chế sinh học, dinh dưỡng, tâm lý học và đánh giá thể thao. Học sinh cuối cùng sẽ có được sự hiểu biết về sự khác biệt giữa tập thể dục cho sức khỏe và tập thể dục cho hoạt động thể thao.
 

2. Cấu trúc khóa học:

Y1

 • Foundations of Psychology
 • Principles of Exercise Science
 • Data Collection, Analysis and Interpretation
 • Introduction to Human Biosciences
 • Growth, Development, Physical Activity and Special Populations
 • Psychosocial Aspects of Health and Physical Activity
 • Exercise Physiology 1
 • Mechanisms of Body Function
 • Y2

 • Kinesiology
 • Exercise Physiology 2
 • Exercise Prescription and Programming
 • Biomechanics 1
 • Exercise and Sports Nutrition
 • Biomechanics 2
 • Motor Skill Learning and Performance
 • Injury Prevention and Rehabilitation
 • Y3

 • Motor Control
 • Physical Activity, Health and Disease across the Lifespan
 • Scientific Principles of Strength and Conditioning
 • Human Movement Field Experience
 • Applied Psychology Topics
 • Advanced Performance Analysis and Prescription
 • Exercise Rehabilitation for Chronic and Complex Conditions


 •  

3. Kỳ nhập học: tháng 2 hàng năm

4. Học phí: 33,600AUD/năm

5. Xếp hạng: N/A


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Học bổng

Academic Excellence Scholarships for Southeast Asia
STEMM Merit Scholarships for Southeast Asia
International Engineering and Technology Dual Campus Relocation Grant
RMIT Vietnam Alumni Postgraduate Scholarship