Associate Degree in Applied Science

RMIT University
Cao đẳng
Bậc học
24 Tháng
Thời lượng
2
Kỳ nhập học (tháng)
$31
Học phí
1
Học xá

Đại học RMIT sở hữu danh tiếng quốc tế và là một trong những cơ sở giáo dục bậc cao đầu tiên của Úc. RMIT cung cấp nền giáo dục xuất sắc trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn và đào tạo nghề, trong nghiên cứu ứng dụng, tham gia giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp và cộng đồng. Đại học RMIT mang đến các chương trình học về kinh doanh, công nghệ, truyền thông, thiết kế, thời trang và ngôn ngữ. RMIT tự hào về sự đa dạng của các hoạt động ngoại khóa nhằm khuyến khích sinh viên tạo nên sự đột phá mới trong lĩnh vực mà họ quan tâm.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Chương trình này tập trung vào khoa học y sinh. Học viên sẽ được phát triển các kỹ năng thực hành trong các phòng thí nghiệm sinh học, hóa học và vi sinh. Sau khi học xong chương trình này sinh viên có thể tiép tục học lên các chương trình cử nhân bằng cấp cao hơn liên quan đến khoa học với vị thế tiên tiến. Bạn sẽ thực hiện 80 giờ thực hành chuyên môn tại các phòng thí nghiệm.

2. Cấu trúc khóa học:

Năm 1

 • Scientific Research Skills
 • Chemistry
 • Biological Principles
 • Anatomy and Physiology
 • Biochemical Principles
 • Health and Nutrition
 • Introduction to Genetics and Microbiology
 • Introduction to Medical Science

Năm 2

 • Microbiology (AD)
 • Data Analysis (AD)
 • Cell Biology and Tissue Culture
 • Molecular Biology and Genetics
 • Biochemistry
 • Applied Microbiology
 • Professional Practice in Applied Science
 • Medicines, Drugs and Poisons
 • Essentials of Health Care Practice

3. Cơ hội nghề nghiệp: 

Sau khi hoàn thành, bạn sẽ đủ điều kiện để làm việc như một kỹ thuật viên nghiên cứu chuyên nghiệp hoặc bán chuyên nghiệp trong các phòng thí nghiệm công và tư nhân.

Chương trình này đào tạo trên diện rộng nghề kỹ thuật trong chẩn đoán, nghiên cứu y tế, thú y, nghiên cứu sinh học, công nghệ sinh học hoặc các phòng thí nghiệm hóa chất và thực phẩm.
 

4. Học phí: 30,720 AUD/năm

5. Cơ sỏ: Melbourne


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Học bổng

Academic Excellence Scholarships for Southeast Asia
STEMM Merit Scholarships for Southeast Asia
International Engineering and Technology Dual Campus Relocation Grant
RMIT Vietnam Alumni Postgraduate Scholarship