Advanced Diploma of Interpreting (LOTE-English)

RMIT University
Cao đẳng
Bậc học
12 Tháng
Thời lượng
2 - 7
Kỳ nhập học (tháng)
$12,750
Học phí
1
Học xá

Đại học RMIT sở hữu danh tiếng quốc tế và là một trong những cơ sở giáo dục bậc cao đầu tiên của Úc. RMIT cung cấp nền giáo dục xuất sắc trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn và đào tạo nghề, trong nghiên cứu ứng dụng, tham gia giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp và cộng đồng. Đại học RMIT mang đến các chương trình học về kinh doanh, công nghệ, truyền thông, thiết kế, thời trang và ngôn ngữ. RMIT tự hào về sự đa dạng của các hoạt động ngoại khóa nhằm khuyến khích sinh viên tạo nên sự đột phá mới trong lĩnh vực mà họ quan tâm.

Về khóa học này

1. Thông tin chung về khóa học

Học viên sẽ học cách sử dụng phương tiện truyền thông và thực hành các nguyên tắc đạo đức trong một loạt các bối cảnh chuyên nghiệp. Ngoài các bài giảng và hướng dẫn hàng tuần, học viên cũng sẽ có quyền truy cập vào các buổi thực hành một-một, cho phép học viên nhận được phản hồi được cá nhân hóa về tiến trình của học viên.
 

2. Cấu trúc khóa học:

 • Apply codes and standards to professional judgement (PSPTIS100)
 • Negotiate translating and interpreting assignments (PSPTIS101)
 • Interpret in complex dialogue settings (LOTE-English) (PSPTIS080)
 • Interpret in complex monologue settings (LOTE-English) (PSPTIS081)
 • Interpret through communication media (PSPTIS082)
 • Manage discourses in complex settings (PSPTIS083)
 • Sight translate (LOTE-English) (PSPTIS084)
 • Use complex subject area terminology in interpreting (LOTE-English) (PSPTIS085)
 • Use chuchotage (whispered simultaneous) to interpret (LOTE-English) (PSPTIS086)
 • Use note taking to recall and reproduce source messages (LOTE-English) (PSPTIS087)
 • Demonstrate complex LOTE proficiency in different subjects and cultural contexts (PSPTIS088)
 • Build glossaries for translating and interpreting assignments (PSPTIS002)
 • Apply theories to translating and interpreting work practices (PSPTIS066)
 • Maintain and enhance professional practice (PSPTIS069)
 • Demonstrate complex English proficiency in different subjects and cultural contexts (PSPTIS089)
 • Demonstrate complex LOTE proficiency in different subjects and cultural contexts (PSPTIS088)
 • Build glossaries for translating and interpreting assignments (PSPTIS002)
 • Apply theories to translating and interpreting work practices (PSPTIS066)
 • Maintain and enhance professional practice (PSPTIS069)
 • Use complex education terminology in interpreting (LOTE-English) (PSPTIS091)
 • Use complex health terminology in interpreting (LOTE-English) (PSPTIS092)
 • Use complex legal terminology in interpreting (LOTE-English) (PSPTIS093)


 •  

3. Kỳ nhập học: tháng 2,7 hàng năm

4. Học phí: 12,750AUD/năm

5. Xếp hạng: N/A


Để biết yêu cầu nhập học và nhận danh sách học bổng mới nhất, vui lòng bấm ĐĂNG KÝ để được tư vấn bởi Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của ATS!

Học bổng

Academic Excellence Scholarships for Southeast Asia
STEMM Merit Scholarships for Southeast Asia
International Engineering and Technology Dual Campus Relocation Grant
RMIT Vietnam Alumni Postgraduate Scholarship